Enerco
25
Aug

Årets sommarstopp avslutade: ”Det har varit en extra intensiv sommar”

För många svenska industrier betyder juli och augusti semesterstopp i produktionen, vilket sin tur innebär tid för underhållsarbete och förbättringar. För Enercos del är därför sommaren en av de mest uppdragsintensiva perioderna på året. På enheten för mekaniskt underhåll i Sandviken växte man i år med 60 medarbetare under sommaren. Anders Persson, gruppchef på avdelningen, berättar mer om hur sommaren 2021 har sett ut.

Hur har sommaren varit?
Det har som vanligt varit mycket att göra. Vi har haft 60 medarbetare som har jobbat med diverse underhållsuppdrag ute hos kund. Upplägget har i år har sett lite annorlunda ut då själva stoppet på flera ställen har varit kortare än vanligt. Vissa produktionsenheter har haft kortare stopp på grund av att de har väldigt mycket att göra, andra för att de kanske haft en lägre produktionstakt under resten av året och har hunnit med löpande underhåll, som en följd av pandemin. Semesterstoppet brukar oftast vara runt fyra veckor, men i år har det varit två-tre veckor. Så det har varit en extra intensiv sommar.

Vilka är de största utmaningarna inför ett sommarstopp?
Den absolut största utmaningen är att hitta personal och att skapa rätt förutsättningar inför den här perioden. Vi hjälper kunderna med en rad olika uppdrag och då gäller det att vi kan fylla på med kompetent personal som dessutom har möjlighet att jobba just under den här tiden på året. Så mycket handlar om planering och att lägga det pussel som krävs för att uppdragen ska kunna utföras på allra bästa sätt. Uppdragen kan också ändra sig tätt inpå uppdragsstart. Då gäller det att vi kan vara flexibla och snabbt hitta de bästa lösningarna.

Vad krävs av dig som gruppchef inför och under den här typen av uppdrag?
Inför uppdraget handlar det som sagt mycket om planering. Jag försöker alltid ha en tidig och löpande dialog med kunderna så att vi fångar upp deras behov i god tid. Under sommaren och uppdragsstart handlar det mer om att se till att allt rullar som det ska och att hantera sådant som dyker upp längs vägen. Det kan handla om att uppdragen förändras, att det visar sig att det krävs större eller mindre insatser eller att tidsplanen ändras. Det gäller helt enkelt att följa med och bevaka hur uppdragen utvecklas.

Hur tycker du att semesterstoppet har fungerat i år?
Vi håller fortfarande på med några uppdrag och kan inte riktigt sammanfatta sommaren som helhet ännu. Men över lag så har det fungerat bra. Det har som sagt varit intensivt, men uppdragen har rullat på som de ska.

Vad ser du mest fram emot nu?
På ett personligt plan ser jag fram emot lite ledighet och vila. Men sedan har vi en spännande höst framför oss med många nya uppdrag. Vi har exempelvis ett stort projekt i Norge som kommer att löpa under 14 veckor och ett annat projekt i Uppsala som vi ser fram emot. Det blir mycket jobb, vilket känns kul.