Covid-19

Information om Enercos hantering av det nya Coronaviruset

Information om Covid-19

Ny information från våra myndigheter kring spridning och hantering av viruset Covid-19 (Coronavirus) når oss varje dag. För oss inom Enerco är det viktigt att vi håller oss uppdaterade med de senaste riktlinjerna för att vi ska hålla oss friska och inte riskera att sprida eventuella smittor vidare. På den här sidan hittar du aktuell information om våra interna riktlinjer och förhållningssätt.

Följande gäller just nu:

Stanna hemma om du har symptom

 • Om du har symtom som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller illamående ska du stanna hemma. Sjukanmäl dig till din närmaste chef. För att veta om du behöver kontakta vården eller inte kan du göra detta självskattningstest som tagits fram av Region Stockholm. Om du misstänker att du är smittad av Covid-19 ska du kontakta Vårdguiden 1177 för vidare rådgivning.
 • Stanna hemma minst två dagar efter du blivit symptomfri.
 • Regeringen har beslutat att slopa karensavdraget från och med 11 mars. Du ansöker själv om ersättningen retroaktivt hos Försäkringskassan. Tjänsten hittar du här.
 • Regeringen har också beslutat att kravet på läkarintyg förlängs till 21 dagar, från och med den 27 mars. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan, när du ansöker om sjukpenning.

Var rädd om dig själv och andra

Om du inte har symptom ska du fortsätta leva som vanligt , men tänk på att:

 • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder, alltid när du kommer hem, före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök. Använd handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Hosta och nys i armvecket. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Undvika att röra ögon, näsa och mun. Smitta sprids genom slemhinnor.
 • Stanna hemma när du är sjuk, även vid lätta symptom. På så sätt undviker du att smitta andra.

Särskilda riktlinjer för dig som arbetar inom Enerco

För att minska risken för smittspridning har vi infört utökad rengöring/desinficering av gemensamma utrymmen och beröringsytor i våra egna lokaler. Vi uppmanar också dig som arbetar inom Enerco att följa de allmänna riktlinjerna samt att vidta nedanstående särskilda åtgärder:

 • Arbeta gärna hemifrån, om du har möjlighet till det. Stäm av med din närmaste chef.
 • Avstå från tjänsteresor.
 • Ersätt eventuella möten med telefonmöten eller webbmöten via Microsoft Teams eller Skype. I de fall där möten och sammankomster inte är möjliga att flytta ber vi dig att minimera antalet deltagare.
 • Var återhållsam när det gäller att ta emot alla typer av externa besök.
 • Försök att, i den mån det är möjligt, förlägga lunch- och fikatillfällen vid sådana tidpunkter och platser där större folksamlingar kan undvikas.

Mer information

Har du frågor som rör din arbetssituation och Corona kan du antingen prata med din närmaste chef eller kontakta Enercos HR-avdelning.

För frågor om symtom och misstänkt smitta ska du kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning.

Har du allmänna frågor kring Corona finns det nationella informationsnumret 113 13.

krisinformation.se hittar du svenska myndigheters samlade och aktuella information kring Corona.

 

Copyright 2016 © Enerco Group AB