Enerco

Covid-19

Information om Enercos hantering av Coronaviruset

Information om Covid-19

Inom Enerco följer vi löpande våra myndigheters rekommendationer kring Covid-19. På den här sidan hittar du aktuell information om våra interna riktlinjer och förhållningssätt – allt för att vi ska hålla oss friska och inte riskera att sprida eventuella smittor vidare.

Följande gäller:

Stanna hemma om du har symptom

 • Om du har symtom som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller illamående ska du stanna hemma. Sjukanmäl dig till din närmaste chef. Stanna hemma i minst två dagar efter du blivit symptomfri.
 • Om du misstänker att du är smittad av Covid-19 ska du kontakta Vårdguiden 1177 för vidare rådgivning.
 • Vet du att du har träffat en person som har covid-19 och du inte har några symtom ska du tänka på att du kan vara smittad. Var uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Se till att följa dessa regler!

Var rädd om dig själv och andra

Följ aktuella allmänna råd:

 • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder, alltid när du kommer hem, före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök. Använd handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Hosta och nys i armvecket. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Håll armlängds avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Undvika att röra ögon, näsa och mun. Smitta sprids genom slemhinnor.
 • Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Men tänk på att du fortfarande kan bära på smittan. Därför är det viktigt att fortsätta skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp.
 • I ett antal län finns lokala allmänna råd gällande exempelvis resor och vistelse i inomhusmiljö. Se till att följa dessa! Här hittar du aktuella lokala riktlinjer.

Särskilda riktlinjer för dig som arbetar inom Enerco

För att minska risken för smittspridning har vi infört utökad rengöring/desinficering av gemensamma utrymmen och beröringsytor i våra egna lokaler. Vi uppmanar också dig som arbetar inom Enerco att följa de allmänna riktlinjerna samt att vidta nedanstående särskilda åtgärder:

 • Du som har möjlighet att arbeta hemifrån ska göra det tills vidare. Stäm av med din närmaste chef.
 • Tjänsteresor genomförs endast i undantagsfall. Rådgör med närmaste chef.
 • Ersätt fysiska möten med telefonmöten eller webbmöten via Microsoft Teams eller Skype. I de fall där fysiska möten och sammankomster är nödvändiga ska antalet deltagare minimeras. Maxgränsen om åtta personer får inte överskridas.
 • Var mycket återhållsam när det gäller att ta emot externa besök. Boka om eller ersätt med digitalt möte.
 • Försök att, i den mån det är möjligt, förlägga lunch- och fikatillfällen vid sådana tidpunkter och utrymmen där större grupperingar kan undvikas.

Ändrade ersättningsvillkor hos Försäkringskassan

 • Regeringen har beslutat att slopa karensavdraget från och med den 11 mars 2020 till den 30 juni 2021. Du ansöker själv om ersättningen retroaktivt hos Försäkringskassan. Tjänsten hittar du här.
 • Regeringen har ändrat förutsättningarna för kravet på läkarintyg. Om din första sjukdag är 15 december 2020 eller senare behöver Försäkringskassan ett läkarintyg från dig från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 30 juni 2021. Mer information om detta finns på Försäkringskassans hemsida.
 • Du kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av covid-19. Du ska dock INTE ansöka om smittbärarpenning om du är så sjuk att du inte kan arbeta. Då gäller samma sak som när du blir sjuk i vanliga fall. Mer information om detta finns på Försäkringskassans hemsida.

Mer information

Har du frågor som rör din arbetssituation och Corona kan du prata med din närmaste chef eller kontakta Enercos HR-avdelning.

För frågor om symtom och misstänkt smitta ska du kontakta 1177 Vårdguiden för rådgivning.

Har du allmänna frågor kring Corona finns det nationella informationsnumret 113 13.

Försäkringskassans hemsida finns mer information kring ersättningar och stöd kopplade till Covid-19.

krisinformation.se hittar du svenska myndigheters samlade och aktuella information kring Corona.