Enerco
07
Dec

De kan bli ”Årets säkerhetsambassadör” 2021

Nu är det klart vilka som är nominerade till utmärkelsen ”Årets säkerhetsambassadör 2021”. Gudrun Löfgren (Södertälje), Kim Carlström (Sandviken), Jörgen Nyström, (Sandviken), Dan Mattsson (Borlänge) och Ola Åberg (Horndal) är de medarbetare som under det gångna året gjort en särskild insats för säkerheten på våra arbetsplatser och som kandiderar om att bli årets säkerhetsambassadör inom Enercokoncernen.

Sedan 2017 utser Enerco varje år “Årets säkerhetsambassadör” – en utmärkelse för att lyfta fram och påminna om vikten av säkerhet på arbetsplatsen och samtidigt hylla den eller de personer som utmärkt sig på området. 2020 var det Andreas Eriksson som arbetar som CNC-operatör i Hofors som fick ta emot priset. I år står det mellan fem finalister som alla representerar var och ett inom områdena industriell utveckling, underhåll och montage, industrirengöring, engineering samt verkstad. Vem som får ta mot priset avslöjas under vecka 51.

Årets motiveringar lyder som följer:

ENGINEERING

Dan Mattsson, Borlänge

Motivering: Dan har tack vare sin långa erfarenhet från tung industri ett naturligt förhållningssätt till riskerna som finns där. Dans stora förståelse för hur maskiner fungerar gör att han kan se brister och på ett pedagogiskt sätt beskriva riskerna för andra samt föreslå åtgärder.


VERKSTÄDER

Ola Åberg, Horndal

Motivering: Ola har genom sina erfarenheter blivit en ambassadör för säkerhetsfrågor i Horndal och arbetar varje dag aktivt genom att över hela flödet påminna och stötta sina kollegor och besökare i ett proaktivt säkerhetsarbete. Olas positiva framtoning inspirerar och bidrar starkt till en förändrad säkerhetskultur i hela verksamheten.


UNDERHÅLL & MONTAGE

Kim Carlström, Sandviken

Motivering: Kim har alltid ett högt säkerhetstänk, oavsett förutsättningar. Han tänker alltid på helheten och vilka faror som kan uppstå i alla moment, även i arbeten där vi är många på plats ute hos kund. Kim tar därmed inte bara ansvar för sin egen säkerhet, han delar också med sig av sitt säkerhetsfokus och skapar överblick för såväl kollegor och kunder som samarbetspartners.


INDUSTRIRENGÖRING

Jörgen Nyström, Sandviken

Motivering: Jörgen tänker alltid på sin och andras säkerhet. Han är noga med att göra sina riskbedömningar innan arbeten påbörjas, varje dag och så fort det krävs. Han rapporterar flitigt risker som han ser i verksamheten, direkt i vårt ledningssystem. Slutligen tar Jörgen ett stort ansvar att informera andra personer om risker samt guida ny personal vid exempelvis sommarstopp.


INDUSTRIELL UTVECKLING

Gudrun Löfgren, Södertälje

Gudrun Löfgren är mottagare av DynaMates årliga stipendium ”Årets arbetsmiljöhjälte” och blir därmed nominerad till Enercos pris ”Årets säkerhetsambassadör” som representant för affärsområdet ”Industriell utveckling”.

Gudrun vann med följande motivering: För sitt mycket tålmodiga och konsekventa arbete med att bevaka arbetsmiljörelaterade utmaningar samt ett aktivt deltagande i det lokala kommittéarbetet. Gudruns mod att alltid stå upp för det som är medarbetarnas bästa har stor genomslagskraft och leder till att sätta arbetsmiljöfrågorna i fokus.

Mer information om priset samt tidigare års vinnare, hittar du här.