Enerco
Photo from Stockholm Exergi. Photo by Lars Trangius
28
Jun

Enerco hanterar bränsle åt Stockholm Exergi i Högdalen – ny tjänst och ny etablering

Enerco är stolta och glada att berätta att vi har tecknat ett långsiktigt avtal mellan Enerco och Stockholm Exergi rörande hantering av bränsle till fjärrvärmeverket i Högdalen, Stockholm.

På Högdalen produceras el och fjärrvärme av avfall vilket samtidigt renas från miljögifter. Anläggningen har kapacitet att ta emot 700 000 ton avfall per år och genererar värme åt sina kunder i södra Stockholm. Så sent som 2020 moderniserades pannorna och fjärrvärmeproduktionen nådde därmed högre verkningsgrad och ännu bättre miljöprestanda.

Magnus Hammarlund, chef för affärs- och verksamhetsutveckling på Enerco

−Att säkerställa bränsleförsörjningen för oss blir ett nytt uppdrag och en tjänst vi inte levererat på tidigare, säger Magnus Hammarlund, chef för affärs- och verksamhetsveckling på Enerco. Vi har haft en närvaro på Högdalen inom industrisanering sedan tidigare och det gläder oss att Stockholm Exergi väljer att utöka och stärka vårt samarbete.

Enerco skapar nu en ny etablering i anslutning till Högdalen. Både på grund av uppdraget i sig vilket omfattar ett antal maskinister med bemanning dygnet runt, alla dagar. Men också för att Enercos filosofi handlar om en fysisk och praktisk närhet till kundens verksamhet. Rekryteringen är i full gång och såväl tidigare anställda som nya medarbetare kommer ansluta till uppdraget. De blir nyckelpersoner i leveransen som också innehåller andra nya resurser.

−Vi hänvisade i vår offert till att vi för in en ny och uppdaterad fordonsflotta som minskar utsläpp av växthusgaser. Det är ett ställningstagande som vi på Enerco har gjort för bidra till en hållbar industri. Självklart delar Stockholm Exergi den tanken, de arbetar ju dagligen med att skapa ren energi av återvunnet avfall.

Etableringen sker över sommaren och därefter finns Enerco på plats i regionen som en ny samarbetspartner inom teknik- och underhållstjänster för den expansiva svenska industrin.

Foto: Bild från fjärrvärmeverket på Högdalen. Av: Lars Trangius