Enerco
17
Feb

Enerco hjälper Falu Energi med underhåll och sanering av rötkammare

Under 2021 kommer Enerco att hjälpa Falu Energi och Vatten med ett omfattande projekt kring deras två rötkammare på reningsverket i Falun. Uppdraget, som är ett helhetsåtagande och kommer pågå under hela året, innefattar bland annat sanering, reparation, underhåll och montage.

I januari påbörjade Enerco uppdraget hos Falu Energi och Vatten. Robert Eriksson, som är arbetsledare på Enerco, berättar att det är ett stort och på flera sätt utmanande projekt som kommer att pågå under hela 2021.
– Det här är ett helhetsuppdrag där Enerco har generalentreprenad och kommer att sanera, reparera och underhålla två rötkammare. Rötkamrarna har vart i drift sedan 2011 och det här blir första gången som man tömmer och utför underhåll på dem. Utmaningen är att det inte finns någon mall för hur det här ska göras. Allt är nytt, även för kunden. Därför handlar det om att hitta lösningar längs vägen, vilket är både spännande och utvecklande för alla inblandade. Som alltid jobbar vi nära kunden och i tät dialog med dagliga avstämningar, säger Robert Eriksson.

Helhetstänk och speciallösningar
En annan utmaning med uppdraget är att en av rötkamrarna ständigt måste vara i drift. Därför genomförs projektet stegvis med underhåll av en kammare i taget och med paus under sommaren för att säkerställa fortsatt drift. Innan årets slut ska uppdraget vara slutfört.
– Projektet innefattar flera delar av Enercos verksamhet, både sanering och underhåll och montage. Det är en fördel för oss att vi har den bredd och spets som vi har, samlad i koncernen. Det gör att vi kan tänka helhet för kunden och tillsammans komma med speciallösningar. Till exempel hittade vi en ny lösning för att forsla bort rötslammet, när det visade sig att det hade en svårhanterlig konsistens. Genom att samla slammet på en särskild yta och blanda det med torv, kunde vi komma vidare. Det är kul när man får samarbeta och använda kunskap, idéer och erfarenheter på bästa sätt, säger Robert Eriksson.

Vill du veta mer om Enercos uppdrag hos Falu Energi och Vatten?
Kontakta Robert Eriksson eller Lasse Pettersson för mer information.