Enerco
01
Mar

Enerco lanserar visselblåsarfunktion

Nu lanserar Enerco en visselblåsarfunktion där såväl medarbetare som externa intressenter anonymt kan rapportera in eventuella missförhållanden. Det kan vara incidenter som strider mot lagar och regelverk eller inte är förenliga med Enercos starka värderingar och värdegrund.

Läs mer om visselblåsarfunktionen