Enerco
27
Jan

Enerco och Högskolan i Gävle i samarbete för att förbättra lyftanordning

För att förbättra lyftanordningen på Enercos största slaggvagn inleddes under hösten 2019 ett samarbete mellan Enerco och tre studenter på Högskolan i Gävle. Studenterna Robert Märs, Jonas Norberg och Andreas Kranse har nu tillsammans arbetat fram en lösning för att öka vagnens lyftkapacitet, utan att öka hydraulcylindrarnas storlek.

Förslag på ny konstruktion

Robert Märs, Jonas Norberg och Andreas Kranse studerar till högskoleingenjörer inom maskinteknik på Högskolan i Gävle. Samarbetsprojektet med Enerco inleddes under höstterminen av deras tredje år och i dagarna avslutas projektet. Utmaningen; att öka Enercos största slaggvagns lyftkapacitet från 50 ton till 100 ton, utan att öka hydraulcylindrarnas storlek, har landat i ett förslag på en ny konstruktion. Studenten Robert Märs berättar om arbetet:
– Vi började med att skissa fram olika lyftanordningar som vi senare tillverkade fysiska prototyper av i mindre skala. Dessa testades vidare och analyserades, bland annat med hjälp av 3D-modeller. Den lyftanordning som visade sig kräva den minsta cylinderdiametern valde vi att arbeta vidare med och optimera. Den optimerade modellen jämfördes sedan mot en referensmodell som var baserad på Enercos nuvarande lyftanordning. Jämförelsen visade att vår lyftanordning skulle förbättra den nuvarande. Vi skulle med den här lyftanordningen på ett effektivare sätt kunna utnyttja hydraulcylinderns kraft och minska den oljemängd som krävs i systemet, förklarar Robert Märs.

En bättre produkt

Fredrik Lundsten, projektledare och mekanisk konstruktör på Enerco är nöjd med samarbetet och de resultat som studenterna kommit fram till.
– Det är jätteroligt att vi tillsammans med studenterna fått fram en lösning som gör vår produkt bättre för våra kunder samt ökar vår konkurrenskraft. Vagnsaffären är ett mycket intressant område där vårt mål är att vara ledande på specialbyggda vagnar för industrin. Dessutom har det varit väldigt positivt att vi fått vara med och påverka utbildningens innehåll. Ett stort tack till Högskolan i Gävle för det.

Förutom Fredrik Lundsten har även Andreas Engström, hydraulkonstruktör på Enerco, samt Daniel Eriksson, projektledare mekanisk tillverkning på Enerco, deltagit i projektet.

Vill du veta mer om våra vagnar? Kontakta Daniel Eriksson

På bilden från vänster till höger: Jonas Norberg, Robert Märs och Andreas Kranse