Enerco
03
Feb

Enerco sluter stort avtal med Outokumpu

Vi är glada att annonsera att Enerco har slutit avtal om den hittills största funktionsleveransen för koncernen. Detta sett både till antal timmar och pengamässigt, men även utifrån hur Enercos affärsområden sluter samman för att leverera från ax till limpa. Eller som det är i det här fallet, från ritning till skänkvagn.

Leveransen rör nämligen en beställning av skänk- och slaggrytsvagnar till Outokumpus stålverk i Avesta. Skänkvagnen går på räls och bär själva kittlarna i vilka flytande stål ska hällas för vidare transport. Restprodukten från smältningen tippas över i den mindre slaggrytsvagnen. Den stora skänkvagnen har en lyftkapacitet på 150 ton så jobbet den ska utföra är tufft, liksom miljön den verkar i. Beställningen är på totalt fyra vagnar, två uppsättningar vagnspar. Ett par vagnar befinner sig på underhåll och reparation medan det andra paret går i driften på verket. Stålverket är en central funktion som förser övriga verket med material vilket betyder att inget får gå fel och inga onödiga stopp får ske. Projektet är därför av högsta prioritet för kunden och det är ett stort förtroende som Enerco fått.

Avtalet slutet genom samverkan

Det är Enercos affärsområde Industriella Projekt, IP, med projektledare Janne Viktorsson i täten som har sytt ihop Enercos erbjudande och ansvarat för förhandling med kunden. Det är dock den samlade leveranskapaciteten som har gjort styrkan i Enercos erbjudande att erbjuda hela funktionen till kund. Där IP håller samman projektet så kommer ingenjörer från affärsområde Industriell utveckling att konstruera och rita vagnarna. Ritningarna går sedan till affärsområde Enerco Verkstäder och mer specifikt till verkstaden i Horndal där vagnarna byggs. Slutligen är det affärsområde Underhåll och montage som gör installationen hos kund.

Avtalet är slutet i samverkan med Granitor Systems som står för hela automationsleveransen med styr och drivsystem, el-installationen utförs av Granitor Electro. Granitor arbetar med Outokumpu sedan tidigare och har god insikt i deras system och behov. Parterna har jobbat tillsammans tidigare och Enercos mekanikstyrka i kombination med Granitors motsvarande inom el ger en konkurrensfördel för alla inblandade. Det är annars vanligt att så här stora affärer går till utländska, specialiserade aktörer. Nu får kunden i stället leverantörer med lokal närvaro för framtida hjälp kring underhåll och support, berättar Janne Viktorsson, projektledare och ansvarig för leveransen.

– Det är en styrka i vårt erbjudande att vi har en närhet och snabbt kan vara på plats, men jag tror att anledningen till att Outokumpu valde oss beror på att vi hade gjort ett väl genomarbetat projektunderlaget och att vi som koncern kan uppfylla deras krav och önskemål, säger Janne Viktorsson.

– Den här sortens stora projekt med avancerad mekanik och teknik är just vad vi vill jobba med, fortsätter Janne. Vi har visat att vi är en aktör på den här marknaden och kan leverera omfattande helhetsåtaganden mot stora kunder.

Efter en gemensam kick-off befinner sig nu projektet i konstruktionsfasen. Produktionen påbörjas under våren, elinstallationerna sker under sommarstoppet och den första leveransen av vagnar sker i höst.