Enerco

Nu blir vi synligare

2021 får Enerco en uppdaterad grafisk identitet

Ny grafisk identitet införs 2021

Med start 2021 kommer Enerco att uppdatera sin visuella kommunikation. I praktiken innebär det att vi tar ett helhetsgrepp om hur vi ser ut och uppdaterar vår logotyp och inför en ny och genomarbetad grafisk manual med tydliga riktlinjer och mallar. Den nya grafiska identiteten ska hjälpa oss att bli synligare och att jobba enklare, både internt och i kommunikationen med våra kunder.

Varför ny grafisk identitet?

Målet med en uppdaterad visuell identitet är att bli synligare för vår omvärld. Vi ska vara tydliga och igenkända i de miljöer som vi verkar och vistas i. Vår visuella identitet ska också bidra till att vi uppfattas som det bolag vi strävar efter att vara: professionella, nytänkande, framgångsrika och godhjärtade.

Genom tydliga riktlinjer, mallar och genomarbetade processer kring vår visuella kommunikation gör vi det också enklare att kommunicera Enerco – oavsett om du ska ta fram en rapport, en skylt eller vill göra en presentation av vår verksamhet. Den uppdaterade logotypen och grafiska manualen behövs också för att följa med den förändring som skett och sker i vår verksamhet. Som bolag växer vi och precis som vi behöver omforma rutiner och arbetssätt därefter, behöver också vår visuella kommunikation anpassas. Genom att ta ett helhetsgrepp kring logotyp och grafisk manual underlättar vi för att jobba smart och effektivt, även i framtiden.

Hur och när införs den nya identiteten? 

Vår nya grafiska identitet införs stegvis med start 1 januari 2021. Från och med startdatumet görs samtliga nybeställningar med uppdaterad logotyp och följer den förbättrade grafiska manualen.

Målet är att den gamla logotypen ska vara fullt ersatt av den nya innan utgången av 2022.

Har du fler frågor om den nya grafiska identiteten och dess införande finns frågor och svar om Enercos grafiska identitet samlade här!

Kontaktperson

Cecilia Klang
Kommunikationsansvarig
Tfn: 070-775 10 13
E-post: cecilia.klang@enerco.se