Enerco
08
Dec

Industri- och byggservice införlivas i Enerco-koncernen

Borgar för långsiktig tillväxt och helhetserbjudanden mot kund

Från årsskiftet kommer Industri-och Byggservice (IBS) införlivas i Enerco-koncernen. IBS har sedan juni 2022 varit en del av Enerco vilket har stärkt IBS leveransförmåga ytterligare och utökat erbjudandet gentemot befintliga och nya kunder.

IBS blir en integrerad del av Enercos affärsområde Industrirengöring från och med 1 januari 2023. Den nya organisationen skapar tillsammans ett nationellt erbjudande med lokal närvaro och hög kompetens inom industri- och byggservice. Samtliga tidigare tjänster kvarstår i IBS erbjudande och en planerad kapacitetsutökning kommer att ske i samband med att affärsområdet växer etableringsmässigt i Norr- och Västerbotten.

Emil Fhärm, grundare på IBS, summerar ambitionen för den framtida organisationen.

–Jag ser bara möjligheter med vårt samgående med Enerco. Tillsammans kommer vi förstärka och utöka vår verksamhet och vårt erbjudande. Exempelvis ser vi möjligheter att expandera inom området mekaniska tjänster och det känns riktigt roligt, berättar Emil.

Avslutningsvis tillägger Niklas Pettersson, VD för Enerco-koncernen, att det känns naturligt med en integration efter sex månaders nära samarbete.

–Enercos breda erbjudande av teknik- och underhållstjänster, i kombination med den starka lokala närvaro som IBS har regionalt, ger oss en god position. Under gemensam flagg kan vi leverera hållbara och kundanpassade helhetsåtaganden åt kunder inom såväl industrin som byggbranschen, säger Niklas.