Enerco
Värdegrund Enerco
24
Oct

Jubileum 2020: Enercos värdegrund fyller tre år

Den 24 oktober 2017 togs Enercos värdegrund fram. Värdegrunden är ett styrdokument som syftar till att beskriva de gemensamma värderingar som finns inom vår koncern. Under en heldag hösten 2017 jobbade ett sextiotal medarbetare inom Enerco tillsammans för att sätta dessa viktiga tankar på pränt.

Framtagandet av Enercos värdegrund är en viktig milstolpe i vår historia. Värdegrunden – de gemensamma värderingarna – är faktiskt också en av anledningarna till att vi som företag finns. Våra grundare har arbetat ihop sedan slutet av 90-talet och det var de gemensamma värderingarna kring kundnytta, arbetsmiljö och företagande som fick dem att många år senare driva bolag ihop.

Inom Enerco vill vi att vår värdegrund ska ringa in precis det som ordet säger; de gemensamma värderingar som finns i vårt bolag. Vår värdegrund vilar på fyra stadiga ben: ansvar, respekt, nytänkande och framgångsskapande och fungerar som en trygg och stabil bas för alla som jobbar hos eller med oss. De fyra orden och dess innebörd påminner oss varje dag om hur vi jobbar och varför vi gör det.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vår värdegrund!