Enerco
13
Nov

Jubileum 2020: Ett år sedan Enerco Industrial Projects bildades

Den 13 november 2019 berättade vi om Enercos nya satsning på industriella projekt och det nybildade bolaget Enerco Industrial Projects. Sedan dess har mycket hänt, inte minst i världen. Projektledaren Lars Brodmar svarar på fyra frågor om Enercos projektverksamhet som nu fyller ett år.

Enerco Industrial Projects fyller ett år, vad har hänt sedan dess?

Det har hänt väldigt mycket, både inom Enerco men också i världen. Pandemin slog till i våras och det har givetvis påverkat den här typen av större industriella projekt där ofta många parter, från flera länder, är inblandade och jobbar tillsammans. Under året har vi drivit flera projekt, men då av mer lokal karaktär. Ett exempel är ett uppdrag där vi tagit fram strategier, organisation och rollbeskrivningar för planering och genomförande av sommarstoppet hos en stor industri i vår region. Utöver det har vi också lagt mycket tid och kraft på några nya kundsegment där vi också genomfört ett antal medelstora projekt.

När bolaget bildades sökte ni en vd för bolaget, hur har det gått?

Vi jobbar fortfarande med att hitta bästa tänkbara organisation för industriella projekt, både på kort och lång sikt. Vi har inte tillsatt någon vd, men vi letar alltid efter duktiga och erfarna projektledare och kompetenser till den här verksamheten. Idag är vi två som jobbar enbart med större projekt, ofta i nära samarbete med kollegor inom vår 60 personer stora engineering-organisation. När investeringsprojekten nu på grund av pandemin blir något färre så ökar uppdragen där vi arbetar med organisation och arbetssätt samt förbättringar i befintlig produktionsutrustning. Där ligger mycket av vårt fokus just nu.

Hur ser planerna ut för det kommande året?

Vi har flera spännande uppdrag på gång både inom Sveriges gränser och ute i resten av världen, men vi befinner ju oss också i en tid där vi dagligen behöver följa utvecklingen kring pandemin och anpassa vår planering därefter. Vi är ett kundserviceföretag och vårt mål är hjälpa och stärka kunderna på allra bästa sätt, både i goda och svåra tider. Det handlar därför om att lyssna av kundernas behov och att vara flexibla och tillgängliga. Just nu lägger vi därför också en del tid på att utveckla våra interna arbetssätt för att ännu bättre kunna möta våra kunders behov. Det känns spännande.

Finns det några drömprojekt för framtiden?

Egentligen inte. Alla projekt kan vara drömprojekt, om det finns rätt förutsättningar. Med ett bra förarbete och bra kommunikation med kunden, så blir resultatet oftast bra. Med det är klart, personligen gillar jag större projekt som är utmanade, där flera av våra bolag är involverade. Det vore spännande och kul om vi fick möjlighet att göra några fler sådana framöver.

Läs mer

Pressmeddelande 2019-11-13: Enerco satsar på industriella projekt

Kundcase: Demontage och montage av gipstorkanläggning ökade kundens produktivitet med 50%

Mer information: Industriella projekt