Enerco
Gyptech gipstork
03
Aug

Jubileum 2020: I augusti 2018 slutfördes Enercos första stora utlandsprojekt

I augusti 2018 slutfördes Enercos första och hittills största utlandsprojekt. Företaget Norgips i Drammen i Norge var i behov av en ny gipstorkanläggning och Enerco fick uppdraget att montera ner den gamla anläggningen och installera den nya.

Uppdraget var stort. Det pågick från mars till augusti 2018 och omfattade totalt cirka 30 000 timmar fördelade på 62 medarbetare och omkring 30 underleverantörer. Förmontaget pågick i drygt tre månader, rivningen av den gamla anläggningen genomfördes på endast 4,5 dygn och montaget av den nya anläggningen tog 32 dygn att slutföra.

Ett helhetsåtagande

Lars Brodmar, projektledare på Enerco, var den som ansvarade för både genomförande och leverans.
– Det här var ett helhetsåtagande för Enerco. Vi ansvarade för alltifrån godsmottagning av den nya anläggningen, förrådshantering, förmontage av maskindelar och rivning av gamla anläggningen till montage av ny anläggning och isolering av kanaler. Både den gamla och nya torkanläggningen var kolossala i sin omfattning och det fanns inga kranar eller traverser installerade i byggnaden. Bara den gamla anläggningen bestod av cirka 700 ton stål och mätte omkring 250 meter, berättar Lars Brodmar.

Ökad produktion och nöjd kund

Det blev ett lyckat projekt. Slutkunden Norgips kunde tack vare bytet av torkanläggning öka sin produktion från 30 000 gipsskivor per dygn till 45 000 och underleverantören Gyptech, som anlitade Enerco, är mycket nöjda med samarbetet. Niklas Johansson, Vd på Gyptech AB, kommenterar:
– Uppdraget i Norge är det svåraste vi har åtagit oss och det var avgörande att ha en bra leverantör på montage och rivning. Vi kontaktade Enerco tidigt i processen för att tillsammans utarbeta ett bra koncept för projektet. Enerco är enkla att samarbeta med och vi är mycket nöjda med slutresultatet.

Startskott för nytt bolag

För Enercos del blev projektet början på en satsning mot att renodla koncernens projektverksamhet.
– För oss inom Enerco var det här det största projektet vi drivit fram till 2018 och det blev ett startskott för Enercokoncernens nya bolag Enerco Industrial Projects som bilades hösten 2019 och som är i full drift sedan januari 2020. Tanken med det bolaget är att knyta ihop de stora projekten, dels mellan våra egna bolag och dels mellan oss och våra samarbetspartners, avslutar Lars Brodmar.

Vill du ta del av fler nedslag i Enercos historia? Besök vår jubileumssida!

Vill du läsa mer om vad vi gör för våra kunder? Här finns kundcase samlade.