Enerco

Demontage och montage av gipstorkanläggning ökade kundens produktivitet med 50%

Gyptech gipstork

Demontage och montage av gipstorkanläggning ökade kundens produktivitet med 50%

Gyptech AB (Slutkund Norgips)

2018 genomfördes Enercos dittills mest omfattande projekt. Företaget Norgips var i behov av en ny gipstorkanläggning och Enerco Mechpart fick det omfattande uppdraget att montera ner den gamla anläggningen och installera den nya.

Uppdragets innehåll

Uppdraget var ett helhetsåtagande där Enerco ansvarade för hela genomförandet; från godsmottagning av den nya anläggningen, förrådshantering, förmontage av maskindelar och rivning av gamla anläggningen till montage av ny anläggning samt isolering av kanaler. Både den gamla och nya torkanläggningen var kolossala i sin omfattning och det fanns inga kranar eller traverser installerade i byggnaden. Som kuriosa kan nämnas att den gamla anläggningen bestod av cirka 700 ton stål och mätte omkring 250 meter.

Genomförande

Enerco genomförde uppdraget perioden mars-augusti 2018 och totalt omfattade projektet cirka 30 000 timmar fördelade på 62 medarbetare samt cirka 30 underleverantörer. Förmontaget pågick i drygt 3 månader, rivningen av den gamla anläggningen genomfördes på endast 4,5 dygn och montaget av den nya anläggningen tog 32 dygn att slutföra. Planeringen var nyckeln till ett lyckat genomförande och medförde ett minimalt produktionsstopp för kunden.

Resultat

Slutkunden Norgips kunde tack vare bytet av torkanläggning öka sin produktion från 30 000 gipsskivor per dygn till 45 000.

Niklas Johansson, Vd på Gyptech AB, kommenterar:
”Uppdraget i Norge är det svåraste vi har åtagit oss och det var avgörande att ha en bra leverantör på montage och rivning. Vi kontaktade Enerco tidigt i processen för att tillsammans utarbeta ett bra koncept för projektet. Enerco är enkla att samarbeta med och vi är mycket nöjda med slutresultatet.”