Enerco

Montage av truckmatade virkestorkar ökade kundens kapacitet

Montage av truckmatade virkestorkar ökade kundens kapacitet

Alfsen og Gunderson

Alfsen och Gunderson, grundat 1926, är ett av Norges ledande företag inom vatten, luft, torkning och reningsteknik. När tre nya virkestorkar skulle monteras på sågverket Moelven Trysil anlitade de Enerco för att utföra uppdraget.

Uppdragets innehåll

Enercos uppdrag var att montera tre truckmatade virkestorkar i rostfritt stål på sågverket Moelven Trysil. Enerco ansvarade för projektledning, arbetsledning och montaget som totalt sett omfattade montage av plåthus, värmebatterier, fläktar, apparatrum, tryckramar, flaps och överbyggnad i stål samt portar. I arbetet ingick även installation av hetvatten och klenrör samt isolering av ytterväggar, isolering av vind, plåtbeklädnad av tak och ytterväggar, hängrännor och snörasskydd.

Genomförande

Uppdragets omfattning sysselsatte sju medarbetare från Enerco; sex montörer och en projektledare.

Resultat

Kunden Alfsen og Gunderson är mycket nöjda med Enercos montage, projektledning och arbetsledning. Arbetet medförde inga produktionsstopp på befintlig anläggning och sågverket Moelven har tack vare de nya virkestorkarna ökat sin produktionskapacitet.

Ola Kjelsaas, Projektledare på Alfsen og Gunderson, kommenterar:
”Vi kontaktade Mikael Wennerstrand på Enerco tidigt i processen för att tillsammans utarbeta ett bra koncept för projektet. Enerco är enkla att samarbeta med och har montörer med god kompetens och lång erfarenhet av torkmontage. Vi är mycket nöjda med slutresultatet.”