Enerco

Utveckling av underhåll gav ökad tillgänglighet, färre fel och förbättrad säkerhet

Utveckling av underhåll gav ökad tillgänglighet, färre fel och förbättrad säkerhet

Sandviken Energi Vatten AB

Enerco har sedan 2018 ett löpande samarbete med Sandviken Energi Vatten AB. Genom ett nära och affärsmässigt samarbete utvecklas underhållet på deras anläggningar och Enerco har, tillsammans med kunden, åstadkommit ökad tillgänglighet, färre fel och förbättrad säkerhet.

Uppdragets innehåll

2018 fick Enerco genom ett ramavtal i uppdrag av Sandviken Energi Vatten AB att hjälpa till med säkerhet, löpande underhåll och förebyggande underhåll. I uppdraget ingick en uppmaning från kundens sida om att vara extra uppmärksam på deras anläggningar och rapportera in de eventuella risker som hittades i deras IA-system.

Genomförande

I arbetet med att gå mot ett optimerat underhåll så har Enerco, förutom att föreslå förbättringar i kundens anläggningar, också skapat underlag för FU-ronder med smörjning, oljebyten och allmänkontroll. I ett första skede inventerades anläggningarna och en rondlista som innehåller rekommenderade smörjmedel och intervaller implementerades i kundens eget underhållssystem. Samtliga smörjpunkter har även märkts upp med information om vilken typ av fett, mängd och intervall. Därefter genomför Enerco löpande förebyggande underhåll utifrån arbetsorderstyrning i underhållsystemet med smörjning, oljebyten och allmänkontroll. En särskild underhållsbuss har tagits fram för uppdraget där alla aktuella verktyg och vätskor finns iordningsställda och uppmärkta.
Säkerhet har som vanligt högsta prioritet och bussen är utrustad med första förband och tydliga produktsäkerhetsblad. Ett stort antal riskobservationer har gjorts och åtgärdats för en säkrare arbetsmiljö. Detta arbete har uppskattats av både kunden och av våra egna medarbetare.

Resultat

Personalen som jobbar mot Sandviken Energi Vatten AB har ställts inför många nya utmaningar i samarbetet och uppskattar att få vara en delaktiga i utvecklingen av underhållet.
Thomas Nyberg, Affärsområdeschef på Sandviken Energi, kommenterar:

”Vårt samarbete med Enerco som ramavtalsleverantör sker på ett bra sätt i ett affärsmässigt partnerskap. Vår gemensamma ståndpunkt; att i alla lägen sätta vår och andras säkerhet i första hand, i kombination med en tät dialog, gör oss till en bättre beställare på vår underhållsresa för att kunna säkerställa trygga och prisvärda leveranser till våra kunder.”