Kvalitet & Miljö

Läs mer om vårt arbete med kvalitet och miljö

Kvalitet

Vi vill vara kundernas förstahandsval. Varje medarbetare bidrar till nöjda kunder genom professionellt utförda tjänster och ett korrekt bemötande.

Vår värdegrund och målsättning:

Hållbarhet, arbetsmiljö/säkerhet, ordning & reda, effektivitet  och innovation som samtliga medarbetare ska känna till och verka utifrån.

Miljö

Vi verkar för ett förbyggande och hållbart miljöarbete.

Målet för vårt miljöarbete är att minimera påverkan och att ständigt ligga i framkant vad gäller utveckling och innovation inom miljöområdet.

 

 

Copyright 2016 © Enerco Group AB