Enerco
16
Mar

Lotta Jenssen – En förändrings- och säkerhetscoach utan pekpinnar

Inom Enerco har säkerhet på arbetsplatsen en alldeles särskild betydelse. I riskfyllda industrimiljöer kan en vanlig dag på jobbet sluta så illa att den förändrar, eller i värsta fall, tar en människas liv. En som dagligen jobbar med dessa frågor är Lotta Jenssen. Sedan januari 2020 är hon anställd som förbättrings- och säkerhetscoach på Enerco i Sandviken. Här berättar hon mer om rollen, sin bakgrund och sina tankar om att få fler att jobba säkert.

Vad jobbar du med?

Min roll är att bidra till att forma, dokumentera och utveckla säkerhetsarbetet inom Enerco. Det handlar dels om att synliggöra riskerna och göra folk medvetna, dels om att hitta orsaker till vissa beteenden och att jobba coachande kring det. Hur arbetar man säkert och vad beror det på när man inte gör det? Varför sätter jag inte på mig skyddsglasögonen fast jag vet att jag borde? Det kanske är så att de skaver eller det kanske finns någon annan orsak som är enkel att åtgärda? Som coach använder jag inga pekpinnar, utan försöker snarare titta på roten till ett visst beteende och lyfta det vi vill se genom goda exempel. Försöka uppmuntra och inspirera, helt enkelt.

Den här rollen är ny inom Enerco – varför tror du att den behövs?

En allvarlig olycka drabbar så många, inte bara den som skadas. Och säkerhetsarbete blir man aldrig färdig med. Målet med min roll är att minska tillbuden och olyckorna, och det finns olika sätt att nå det målet. Jag kommer att försöka vara ett slags kitt mellan våra kunder och vår organisation, när det kommer till säkerhetsfrågor. Våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi jobbar säkert och våra medarbetare ska veta att det är säkert att jobba hos våra kunder. För medarbetarnas del tror och hoppas jag också min roll kan göra det enklare att veta vart man ska adressera de saker som dyker upp; att killarna och tjejerna vet att de kan vända sig till mig för att bolla saker man sett i sitt dagliga arbete. När jag lyssnade på vår egen säkerhetsföreläsning med Andreas Neuman och Roger Hydén för några veckor sedan fastnade en av Andreas meningar i mitt huvud. Han sa ”Jag önskar att jag hade tagit det här på större allvar” och syftade på sin egen inställning till säkerhet, innan olyckan. Och just det där tror jag är vanligt; att man inte tar sin egen säkerhet riktigt på allvar. Men då kanske man kan tänka på sin kollega istället. Ingen vill se när någon annan blir skadad eller dödad. Jag tror säkerhetsarbetet kan handla ännu mer om att vi ska bli bättre på att hjälpa varandra.

Hur blir man förbättrings- och säkerhetscoach? Vad har du för bakgrund?

Jag är pedagog i botten och har jobbat 12 år på förskola innan jag började jobba inom industrin. Tidigare har jag bland annat arbetat som projektkoordinator på Sandvik inom ett projekt som syftade till att minska olyckor genom att bygga bort risker och hitta nya lösningar. Det var väldigt intressant och utvecklande. Det jag har med mig från mina år som pedagog är att jag är bra på att möta varje individ utifrån den de är. Alla har olika sätt att uttrycka sig på och människor behöver olika saker för att prestera bra. Det tror jag är viktigt att fånga upp i min roll som coach, eftersom det många gånger handlar om att ändra beteenden.

Vilket är ditt intryck av Enerco som bolag och arbetsplats?

Mitt intryck är att det är en fantastiskt trevlig arbetsmiljö där folk är måna om varandra. Jag får känslan av att människor trivs här. Jag tror också att det finns stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget för den som vill. Många gånger är det tydligt vad som är målet, men att det finns möjlighet att påverka hur vi tar oss dit. Det tycker jag är spännande och ger utrymme för människor att växa.

Hur ser ditt arbete ut om tre år? Vad har du åstadkommit?

Jag hoppas att jag om tre år är en kugge i något stort och bra. Jag hoppas att våra kunder väljer oss för att de vet att de får något bra, att det märks att vi har fokus på säkerhet och att vi går i bräschen för dessa frågor. På ett personligt plan hoppas jag att kollegorna känner att det händer saker när de vänder sig till mig. Att jag har byggt upp ett förtroende som jag kan leva upp till.

Vill du veta mer om Enercos arbete kring säkerhet och miljö? Läs mer här!