Enerco

Enercos medarbetarundersökning

Din röst är viktig

Hjälp oss att bli bättre

Inom Enerco är vi övertygade om att vi blir bättre tillsammans.  Genom att dela med oss av våra upplevelser och erfarenheter så kan vi hjälpa varandra att bli bättre. Som medarbetare inom Enerco har du därför en viktig roll i att dela med dig av dina tankar och åsikter.  Förutom regelbundna arbetsplatsträffar, årliga medarbetarsamtal och löpande avstämningar gör vi varje år en medarbetarundersökning. Där har du som medarbetare möjlighet att svara på ett antal frågor om hur du ser på Enerco som arbetsgivare och arbetsplats. Syftet med undersökningen är att få en tydlig bild av vad på arbetsplatsen som fungerar bra och vad som skulle kunna förändras och förbättras framöver.

Svara på årets enkät

Enercos medarbetarundersökningen för 2021 publiceras den 1 november. Du kommer att få undersökningen mejlad till din mejladress, alternativ få tillgång till den genom din närmaste chef.  Undersökningen utförs digitalt av företaget P&M och tar cirka 8 minuter att besvara.

Kom ihåg att dina svar är helt anonyma. Även svar som skrivs i fritext  anonymiseras vid P&M:s sammanställning och kommer aldrig att kunna kopplas till dig som person. Du kan därför känna dig trygg med att det du delar med dig av i enkäten behandlas konfidentiellt.

Kontaktpersoner

Johan Nestor
Telefon: 073–353 12 18
E-post: johan.nestor@enerco.se

Carina Helldén
Telefon: 070-233 61 95
E-post: carina.hellden@enerco.se

Torbjörn Johansson
Telefon: 070-416 91 92
E-post: torbjorn.johansson@enerco.se