Enerco
01
Jun

MVUSAB firar 20 år ”Framtiden ser ljus ut”

Verkstadsföretaget MVUSAB, som sedan januari 2021 är en del av Enerco-koncernen, firar idag 20 år som bolag. Den 1 juni 2001 bildades bolaget som då hette USAB i ett garage i Smedjebacken. Idag har man 120 anställda och 22 000 kvadratmeter verkstadsyta.

Det var i juni 2001 som Lars Lindblad och Peter Dahlström, idag vd respektive marknadschef för MVUSAB, startade bolaget USAB (Underhållsservice i Smedjebacken AB) med en idé om att hjälpa processindustrin med montörer, reparatörer och produktionshöjande tjänster. Man hyrde ett garage att hålla till i och anställde sex personer, trots att man inte hade ett enda uppdrag.
– Vi hade en idé som vi ville testa och ganska snabbt fick vi ett första uppdrag på Stora Enso och Kvarnsvedens pappersbruk. Vi hade sex man där på heltid från början. Idag, tjugo år senare, har vi kvar uppdraget men med utökad och föryngrad styrka, berättar Lars Lindblad, grundare och vd för MVUSAB.

En framgångssaga
Därefter gick utvecklingen snabbt för USAB. Garaget byttes ut mot 700 kvadratmeter inhyrda i Morgårdshammars verkstad och snart var man 20 medarbetare. Första året omsatte bolaget 6 miljoner, andra året 13 miljoner och år fyra var man uppe i 26 miljoner. 2004 förvärvade man Morgårdshammars maskinverkstad och bildade systerbolaget Morgårdshammars Verkstäder AB. 2006 utsågs bolaget till ”Årets gasellföretag” av Dagens Industri. När Lars Lindblad ska sammanfatta framgångssagan tror han att förklaringen finns i deras arbetsklimat.

– Jag har funderat mycket på det där, men jag tror att vår framgångsfaktor har varit och är att vi har lyckats bygga ett lag. Alla som jobbar hos oss, oavsett funktion, ska ha samma målbild och alla ska veta de behövs. Vi är ett enda lag och vi behöver alla varandra. För oss har det varit vägen fram och är så fortfarande, säger Lars Lindblad.

Breddat erbjudande
Nästa milstolpe i USABs historia är 2011 då man slog ihop bolagen Morgårdshammars Verkstäder AB och USAB och bildade nuvarande MVUSAB. I och med detta blev man ett heltäckande verkstadsföretag med egen svetsverkstad, maskinbearbetning, montering och servicetjänster. Idag har man dessutom breddat sina marknadssegment ytterligare och är stora inom kraft- och energisektorn, rörsystem och tankar. Sedan januari är man en del av Enerco-koncernen, vilket breddat erbjudandet ytterligare.
– Jag tror den här verksamheten kommer att fortsätta att utvecklas och bli större framöver. Vi kommer att se en trend med mer lokal tillverkning, bland annat som en effekt av pandemin, och med den tunga maskinpark och samlade kunskap och erfarenhet som vi har, har vi få konkurrenter i Sverige. Framtiden ser ljus ut, säger Lindblad.