Enerco
Fotot föreställer MälarEnergis kraftvärmeverk i Västerås
27
Jun

Nytt avtal inom industrirengöring vid MälarEnergi i Västerås

Enerco har just ingått ett flerårigt avtal med MälarEnergi inom industrirengöring vid kraftvärmeverket i Västerås. Avtalet med Enerco omfattar en fast bemanning på daglig basis samt tillkommande behov i form av till exempel sug- och spolbilar och det träder i kraft den 1:a juli 2022.

Kraftvärmeverket i Västerås är ett av Sveriges största och där produceras energi både till elnätet och till fjärrvärmenätet. Utöver detta tillhandahåller MälarEnergi tjänster i form av elavtal, elnät, vatten och avlopp samt fjärrvärme, fjärrkyla och fiber.

Varför valde MälarEnergi Enerco som leverantör?

−Enerco hade det mest konkurrenskraftiga erbjudandet och har god erfarenhet av att leverera liknande tjänster till MälarEnergi och andra aktörer inom kraft- & värmesektorn sedan tidigare. Utifrån den erfarenheten vet vi också vilka behov och högt ställda krav kunden har. MälarEnergi i sin tur känner till oss och har en hög förväntan på vår kommande leverans, säger Andreas Hedberg, affärs- och verksamhetsutvecklare på Enerco som varit med och tecknat avtalet.

Tobias Andersson, affärsområdeschef för Industrirengöring på Enerco, berättar vidare:
− Det känns roligt och spännande att vi nu kommer att få hjälpa MälarEnergi med vårt erbjudande. Det kommer att ställas krav på en hög tillgänglighet och med en daglig närvaro ges goda förutsättningar till ett fruktbart och utvecklande samarbete. Uppdraget hos MälarEnergi skapar också en möjlighet för Enerco att etablera oss i Västerås för att finnas nära och lära känna uppdraget och kunden ännu bättre, helt i linje med vår vision att stärka vår närvaro i Mälardalen, avslutar Tobias.  

Foto: Bilder över kraftvärmeverket i Västerås. Av: MälarEnergi

Rekrytering till nya tjänster

Nu utökar Enerco personalstyrkan i och kring Mälardalen och flera nya tjänster finns möjliga att söka sig till. Se mer på Enercos hemsida, sök och bli en del av Enercos resa framåt! www.enerco.se/lediga-jobb