Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Enerco Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök

Huvudkontor

Pumpverksgatan 22, 813 91 Hofors

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet

GDPR och integritet

Vi på Enerco värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Insamling av personuppgifter

När du använder vår webbplats kan vi samla in och behandla följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktinformation: såsom namn, e-postadress och telefonnummer som du frivilligt tillhandahåller.
 • Teknisk information: IP-adress, webbläsartyp, och information om dina besök på vår webbplats.
 • Användningsdata: information om hur du interagerar med vår webbplats.

Användning av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänster: Hantera och leverera tjänster som du begär från oss.
 • För att kommunicera med dig: Svara på dina förfrågningar och ge kundsupport.
 • För marknadsföringsändamål: Skicka nyhetsbrev och erbjudanden om du har samtyckt till det.
 • För att förbättra våra tjänster: Analysera användningen av vår webbplats för att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen.

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Samtycke: När du har gett ditt uttryckliga samtycke för en specifik behandling.
 • Avtal: När behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Rättslig förpliktelse: När vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag.
 • Berättigat intresse: När behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen och inte åsidosätter dina grundläggande rättigheter.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom:

 • Tjänsteleverantörer: Som hjälper oss att driva vår verksamhet och webbplats, under förutsättning att de följer denna policy och tillämpliga dataskyddslagar.
 • Rättsliga krav: När vi är skyldiga att dela dina uppgifter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Under GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång: Få information om och en kopia av dina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse: Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Rätt till radering: Begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter.
 • Rätt till begränsning: Begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet: Begära att få dina personuppgifter överförda till en annan tjänsteleverantör.
 • Rätt att invända: Invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på berättigat intresse eller för direktmarknadsföring.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@enerco.se.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. För mer information om hur vi använder cookies, läs mer på sidan Om cookies.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, och vi uppmuntrar dig att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.