Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Enerco Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök

Huvudkontor

Pumpverksgatan 22, 813 91 Hofors

Ledning och styrelse

Bidrar med långsiktighet och styrka

Enerco grundades 2015 av Niklas Pettersson och Roger Hydén som tillsammans har gedigen branschkunskap och mångårig erfarenhet med långsiktiga kundåtaganden i botten.

Sedan 2021 har Enerco en extern styrelse med en sammansättning där ledamöternas kompetenser, bakgrund och erfarenheter speglar och stärker koncernens olika verksamheter. Målet med styrelsearbetet är att utveckla Enerco på lång sikt och att besluten som fattas i styrelserummet, precis som ute i den dagliga verksamheten, ska fattas ur ett kundnära perspektiv. Styrelsens roll är att bidra med en övergripande och långsiktig strategi för koncernen, medan detaljerade och verksamhetsnära beslut alltid fattas i koncernens och verksamheternas ledningsgrupper.

Enercos styrelse

Carl Fürstenbach, ordförande
Partner and Investment Manager, Accent Equity

Oscar Claeson, ledamot
Associate partner, Accent Equity

Johanna Allert, ledamot

Roger Hydén, ledamot
Grundare av Enerco och delägare i Enercokoncernen

Agne Pettersson, ledamot

Martin Lyckström, ledamot
Senior Vice President, Demand to Cash Management, Scania

Victoria Scheer, suppleant
Associate, Accent Equity

Niklas Pettersson, suppleant
Vd och delägare i Enercokoncernen

Hans-Olof Helmersson, föredragande
Ekonomichef, Enerco