Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Enerco Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök

Huvudkontor

Pumpverksgatan 22, 813 91 Hofors

Våra bolag

Måste ändras

Enerco förnyar svensk industri med innovativ industriservice

Koncernen Enerco Group växer både organiskt samt genom förvärv av små och medelstora bolag. Nu består portföljen av dotterbolagen Enerco GR, Enerco EA, Enerco Industriservice, Enerco Industrial Projects, Enerco Mechpart, Hard Surface Technology och Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB. Sedan 2021 är Enerco ägare av bolagen MVUSAB, InduMate Gävle AB samt DynaMate AB och sedan 2022 av IBS Sweden AB samt SISAB och NOSAB. Läs mer om respektive bolag här nedan.

Enerco Engineering och Automation

Inom Enerco EA erbjuder vi engineering- och automationstjänster. Här jobbar ingenjörer, konstruktörer, programmerare och projektledare med uppdrag som spänner hela vägen från idé till färdig helhetslösning, med egen tillverkning och ett väl inarbetat nätverk av erfarna underleverantörer. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom Engineering och Automation.

Enerco Mechpart

Enerco Mechpart konstruerar och tillverkar de mest krävande applikationer till industrin. I våra verkstäder i Hofors och Horndal, som tillsammans mäter 12 000 kvm, tillverkas enstaka applikationer och små serier – alltid med högsta kvalitet och med korta leveranstider. Inom Enerco Mechpart finns verktyg och kompetens för bearbetning, tillverkning, avancerad svetsning och kvalificerat montage av tunga och medeltunga industriella system och produkter. Här kan du läsa mer om våra produkter och tjänster inom mekanisk tillverkning.

Enerco Mechpart Underhåll och montage

Inom Enerco Mechpart Underhåll & Montage är vi specialiserade på mekaniskt underhåll och avancerade montage – både på plats hos våra kunder, men också inom våra egna verkstäder. Våra kunniga medarbetare utför reparationer, renoveringar, hydraulikinstallation/service/renovering, maskinflytt och maskinmontage, svets och plåtarbeten. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom mekaniskt underhåll.

Enerco GR

Inom Enerco GR erbjuder vi industrirengöring eller industrisanering, som många kallar det. Med välutbildade och motiverade medarbetare och en modern och kraftfull maskinpark är vi en komplett leverantör som klarar de mest utmanande uppdragen. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom industrirengöring.

Inom Enerco GR utför vi också rör- och stamrenoveringar genom ett snabbt ingrepp med modern foderteknik. Vi tar fram kundanpassade lösningar för både kommersiella, industriella och privata fastigheter och boendemiljöer. Här kan du läsa mer om våra tjänster inom VA-teknik.

Enerco Industriservice

Inom Enerco Industriservice erbjuder vi service och underhåll av processvatten- och värmeväxlarsystem. Vi projekterar, reparerar, bygger om system och erbjuder även flödesmätning och kamerainspektioner. Vi servar också vattenburna system samt säljer och distribuerar behandlingskemikalier till kunder inom processvattenindustrin. Här kan du läsa mer om tjänster och produkter inom processvatten och värmeväxlarsystem.

Enerco Industrial Projects

Inom Enerco Industrial Projects arbetar vi med industriella projekt i Sverige och i de övriga nordiska länderna. Bolaget bildades hösten 2019 har som syfte att hantera hela kedjan i större projekt; allt ifrån att utreda och projektera till att konstruera, tillverka, montera och underhålla anläggningarna. Här kan du läsa mer om vår verksamhet inom industriella projekt.

MVUSAB

Sedan januari 2021 är bolaget MVUSAB en del av Enerco. MVUSAB är ett verkstadsföretag med säte i Smedjebacken som förvaltar en tillverkningstradition som sträcker sig 150 år tillbaka i tiden. Här finns hög kompetens och stor erfarenhet inom mekanisk tillverkning, även inom mycket omfattande projekt, och bolaget har gjort sig kända på marknaden för att vara en trygg och kvalificerad leverantör. Verkstaden i Smedjebacken är en verkstad i framkant med hög kapacitet, automatiserade processer och omfattar 17 000 kvm verkstadsyta.

InduMate Gävle AB

Sedan januari 2021 är InduMate Gävle AB en del av Enerco. InduMate Gävle AB är ett industriserviceföretag som är specialiserade på rörsvets, industrirör samt installation och underhåll av dessa. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder bolaget också tjänster inom bland annat montage, reparationer, svets och smide, ventilation, underhåll med mera.

DynaMate AB

Sedan augusti 2021 är DynaMate AB en del av Enerco. DynaMate har sin bakgrund i Scaniakoncernen och bildades när Scania valde att samla sina service- och supportfunktioner i en separat enhet. Bolaget är i dag fokuserat på tjänsteområdena produktion och underhåll, automation samt maskinservice. Centralt i verksamheten är utveckling av specialiserade tjänster med ett hållbarhets- och digitaliseringsperspektiv utifrån varje kunds förutsättningar.

Hard Surface Technology

Bolaget Hard Surface Technology bildades på våren 2022 för att samla och lyfta Enercos specialkompetens kring tilläggssvetsning för ökad hållbarheten och bärighet av element som utses för hårt slitage. Verksamhetens ledning utgår i dagsläget från Hofors och tjänsterna servas av samtliga verkstäder inom Enerco-koncernen samt underleverantörer.

IBS Sweden AB

IBS Sweden AB blev en del av Enerco-koncernen sommaren 2022. Bolaget etablerades i Piteå 2017 och har sedan dess varit verksamma inom industri- och byggservice mot allt från mindre företag till större industrier i Norr- och Västerbotten. Här kan du läsa mer om tjänster inom industriservice respektive byggservice.

SISAB

Skellefteå Industririvning & Sprängkonsult AB, SISAB, förvärvades av Enerco i juni 2023. De är en betydande aktör inom industririvning i Norrland samt har ett starkt ben inom tyngre industrisanering. Bolaget är integerat i Enercokoncernen som en del av affärsområdet Enerco Industrirengöring. Dess utgångspunkt är Luleå.

NOSAB

NOSAB, Norrbottens Olje- & Slamsugning i Piteå AB, är ett Piteå-baserat bolag som levererar tjänster till primärt processindustrin gentemot kunder i Norr- och Västerbotten. Bolaget har en flotta med sug- och spolbilar och erbjuder tjänster som cisternrengöring, högtrycksspolning, slamsugning och torrsugning, filmning av avlopp och ledningar samt transport och sanering av farligt avfall. Bolaget är en del av affärsområdet Enerco Industrirengöring sedan april 2023.