Hoppa till innehåll Hoppa till meny
Enerco Logo
Öppna sök Sök
Öppna sök

Huvudkontor

Pumpverksgatan 22, 813 91 Hofors

Visselblåsarfunktion

Rapportering av allvarliga avsteg

På Enerco utgår affärsverksamhet från vår starkt förankrade värdegrund som kortfattat innehåller hörnstenarna ansvar, respekt, nytänkande och framgångsskapande. I vår uppförandekod har vi beskrivit hur vi gör och hur vi beter oss och vi är stolta att leva upp till det löftet. Om något görs fel, om där finns misstanke om allvarliga avsteg från våra löften eller en oro över ett oetiskt beteende så vill vi att det rapporteras och därmed kan åtgärdas. Ett rapportärende kan röra sig om ekonomisk brottslighet, diskriminering, sexuella ofredanden eller brott mot mänskliga rättigheter.

Rapportering av ärende

Ofta fungerar de vanliga rapporteringsvägarna bäst, via närmaste chef eller din kontaktperson på Enerco. Men om läget är känsligt eller obekvämt, och om du tror att du kan råka illa ut om du berättar något – då finns möjligheten att använda visselblåsarfunktionen.

Du väljer mellan att rapportera i ett webbaserat formulär, där du stegvis fyller i information och beskrivning av händelsen, eller så kan du ringa in ditt ärende alternativt boka ett personligt möte.

Gemensamt för alla vägar är att du som visselblåsare alltid är anonym och att ditt ärende hanteras konfidentiellt. Alla inkommande anmälningar utreds grundligt och visselblåsarsystemet är öppet för hela Enerco-koncernen, inklusive dotterbolag.

Tillhörande dokument