Enerco

Säkrare autentisering

Säkrare inloggning med stärkt autentisering

Nu höjer vi IT-säkerhet ytterligare och inför två ändringar. Dels flerstegsautentisering för inloggning mot VPN för dig som använder det, dels en app för autentisering istället för SMS. Dvs du behöver säkerställa att du är du dubbelt upp, men du får en lättare väg till att göra det. Här hittar du steg-för-steginstruktioner för dem båda!

Använd appen Microsoft Authenticator istället för SMS
Med appen verifierar du snabbt och smidigt din identitet utan att behöva mata in koder via sms. Installera appen och följ anvisningarna, eller se detaljerad beskrivning här.

Ställ om VPN till 2-stegsautentisering (slår igenom måndagen den 23/3)
För dig som jobbar med datorn hemifrån och använder VPN för att komma åt lagringsytor eller programvaror är det dags att uppdatera din inloggningsrutin. Måndagen den 28/3 slår detta igenom.
Se detaljerad beskrivning här

Vid frågor eller funderingar, kontakta:
Danne Dilén, 070-796 70 62
daniel.dilen@enerco.se