Enerco
10
Jan

Arborrning

Arborrning används vanligtvis då man vill göra ett hål med stor diameter i ett arbetsstycke. Metoden är särskilt användbar då arbetsstycket är för stort eller för otympligt för att bearbetas i vanliga maskiner. Arborrning är vanligast på verkstäder där man hanterar stora komponenter.
Arborrningen utförs i en maskin som bearbetar komponenten horisontellt. Utöver själva arborrningen utförs borrning, fräsning och ibland svarvliknande bearbetning. Det är bredden, höjden och djupet på arbetsstycket som bearbetas som avgör i vilken arborrmaskin arbetet kan utföras.