Enerco
03
Jan

Automationslösningar

En av våra styrkor som företag är att kunna leverera nyckelfärdiga lösningar och anläggningar till våra slutkunder. Exempel på denna typ av utrustningar kan var monteringsstationer, pressutrustningar, hanteringsutrustningar och robotlösningar. Vi har även erfarenhet av att leverera kompletta flöden där flera olika automationslösningar konstrueras och byggs samman till ett helt flöde.

Vi har lång erfarenhet av att utföra uppgraderingar av äldre maskiner så som styrsystemsbyten, retrofit och andra anpassningar för att möta kundens nya krav på sin utrustning.