Enerco
19
Aug

Beräkning & simulering

Idag bedrivs produktutveckling ofta i virtuella miljöer. När datormodeller och simuleringar ersätter prototyper och fysisk testning blir utvecklingscyklerna både kortare och mer kostnadseffektiva. Dessutom blir det möjligt att fånga tekniska fenomen med större precision; något som även underlättar optimeringen av en produkts funktion och livslängd. Vi på Enerco kan hjälpa ditt företag med analyser och simuleringar av mekaniska system. Vi arbetar både med metod- och produktutveckling och kan bistå med kompetens – hela vägen från konceptutveckling till optimering och verifiering. Vår målsättning att alltid ta fram kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar anpassade för ditt företags specifika behov. Genom att leverera slutsatser och rekommendationer hjälper vi dig att driva din produktutveckling framåt, oavsett om uppdraget gäller ett helhetsåtagande eller ett specifikt delmoment i utvecklingscykeln.

Vi kan bidra med exempelvis
  • CAE Management
  • Endimensionell systemmodellering
  • Hållfasthet
  • Skadetålighet
  • Strömning och dynamik (exempelvis gällande hållfasthetsberäkningar)
  • Termiska beräkningar
  • Täthetsanalyser
  • Utmattningsdimensionering