Enerco
04
Jan

Högtryckspolning

Inom högtrycksrengöring finns i huvudsak tre tjänsteområden och vi erbjuder dem alla.

* Högtrycksspolning – Används för rengöring av rörledningar, maskinell utrustning, cisterner och tankar.

* Vattenbilning – Med högt vattentryck kan vi med precision avlägsna konstruktionsbetong utan sprickbildning eller skador på underliggande armering, en utmärkt metod där reparationsinsatser skall utföras.

* Vattenblästring – En metod vi främst tillämpar inom processindustrin samt kraft och värmesektorn med pannrengöringar som ett exempel, en kraftfull rengöringsmetod där vi avlägsnar sotavlagringar, färg och korrosion. Rengöringsmetoden kan utföras automatiserat med robotutrustning likaväl som punktinsatser manuellt.