Enerco
04
Jan

Isblästring

Torr-isblästring (CO2) är en miljövänlig rengöringsmetod vi erbjuder där små is-pellets avlägsnar föroreningar från blästrade ytor.
Is-pelletsen passerar igenom föroreningsskiktet och övergår då från fast form till gasform, föroreningen lossnar från den blästrade ytan och ramlar av.
Inga saneringsprodukter behöver tas om hand och det underliggande materialet skadas inte.

Rengöringsmetoden är främst lämpad för miljöer och känslig utrustning där rengöring med vatten eller annan media medför störningsrisker och ej är möjlig såsom t ex elektriska motorer, PLC-skåp, styr- och reglerutrustning. I många fall kan rengöringen utföras under drift av utrustningen.

Vi tillverkar blästringsmediet (torr-isen) själva i en toppmodern anläggning med stor kapacitet i Hofors.

Läs mer om vår tjänst isblästring här!