Enerco
04
Jan

Industrisanering

Vi utför en stor variation av uppdrag inom tjänsteområdet sanering.

Vi förfogar över en modern maskinpark med kompetentpersonal som med korta ledtider kan påbörja ett uppdrag. Allt från arbetsmiljöriktade insatser med asbestsanering, golvrengöringar och sanitära saneringar till skadereglerande insatser, verksamhetskritiska maskin- och processrengöringar samt framåtriktade förbättringsarbeten och projekt.