Enerco
03
Jan

Renoveringar, reparationer & montage

I våra verkstäder för mekaniska arbeten finner ni våra reparatörer och montörer vilka har lång erfarenhet och en stor yrkesskicklighet. De ansvarar för att varje uppdrag uppfyller kundens krav och blir utförda enligt överenskomna specifikationer.

Reparationer och montering av maskiner och utrustningar sker både hos oss och på plats ute i industrin. Vi ansvarar för att arbetet blir utförd, håller hög kvalité och följer fastställd tidsplan. Alla mätningsuppgifter sköter vi själva och arbetar därför effektivt och helt oberoende av andra företag. För att säkra driften ingår allt löpande underhåll i våra uppdrag.

Vi åtar oss även större montage till exempel hela verk- och balkkonstruktioner.