Enerco
17
Jan

Torrsugare

Inom Enerco finns ett stort antal sugbilar av olika slag. En modern fordonsflotta med allt från traditionella torrsugar/vakuumsugare och slamsugbilar till avancerade spolcombi-bilar och blåsaggregat.

Torrsugare/Vakuumlastare
För hantering av grövre material har vi ett stort antal torrsugningsaggregat med slangdimensioner upp till 200 mm, med dessa kan större fraktioner som singel, bark m m sugas upp. Endast storleken på materialet begränsar möjligheterna. Kranarmar monterade på lastbilarna medför rördragning till tak eller andra högre objekt. Vanligt förekommande behov av våra torrsugar är vid vattenskadade trossbottnar, ursugning av vindar m m.
Vi förfogar även över blåsaggregat, dessa är utformade som en traditionell torrsug, med undantaget att den även kan blåsa ut material eller tippa i Big-bag säckar. Detta kan komma till stor användning då exempelvis bärlager skall beredas inför gjutningar på svåråtkomliga platser eller då avfallsfraktionen omedelbart måste omhändertagas i säckar.