Enerco
21
Apr

Skrotlådor i samarbete med SSAB ökar effektivitet och sparar energi

Med hjälp av höghållfast svenskt stål (Strenx 700 MC Plus samt Hardox 500 Tuf) har Enerco Mechparts verkstäder, tillsammans med konstruktörer från Enerco Engineering & Automation samt materialexperter på SSAB Knowledge Service Center utvecklat nya, lättare skrotlådor. Genom att använda tunnare plåt minskas totalvikten på lådorna samtidigt som lastkapaciteten ökar. De nya skrotlådorna är cirka 2,6 ton och 45% lättare än sina föregångare. Därmed sker också en energibesparing för användaren då det krävs färre transporter för samma mängd gods.

Ett lyckat samarbete

Daniel Eriksson är projektledare inom Enerco Mechpart och är den som ansvarat för tillverkningen av skrotlådorna. Han berättar att idén kom till i ett befintligt samarbete med SSAB, som är tillverkare av det höghållfasta stålet.
– Enerco har tidigare tillverkat skrotlådor på uppdrag av SSAB. När de ville uppdatera lådorna med det nya höghållfasta stålet föll det sig naturligt att fråga oss. Vi erbjöd en komplett tjänst inkluderande design i samarbete med materialleverantören (SSAB Knowledge Service Center), ritnings- och konstruktionsarbete samt tillverkning. Resultatet togs mycket väl emot och SSAB ser skrotlådorna som en framgångsrik utveckling som de vill att vi ska nyttja och sprida till flera användare än de själva, berättar Daniel Eriksson.

Vill du veta mer om skrotlådorna eller om andra produkter och tjänster från våra verkstäder?
Läs mer om vår mekaniska tillverkning här.

Du kan också kontakta Daniel Eriksson genom daniel.eriksson@enerco.se