Enerco
07
Oct

Uppförandekod för Enercos leverantörer

Enerco har lagt ribban högt vad gäller vårt hållbarhetsarbete och nu vill vi uppmuntra våra leverantörer att göra detsamma. Vi har därför tagit fram en uppförandekod för leverantörer till Enerco-koncernen, baserad på vår egen dito. Koden ska säkerställa att vi delar ambitioner och värderingar när det kommer till att jobba långsiktigt, säkert och hållbart tillsammans.

Varje ny leverantör kommer signera koden och befintliga leverantörer utvärderas baserat på den. Vi har också satt kravet att samtliga leverantörer som jobbar med oss, fakturerar Enerco eller på annat sätt engagerar sig tillsammans med oss är skyldiga att leva upp till uppförandekoden. Därtill lovar vi att engagera oss i att stötta de leverantörer som behöver hjälp på resan.

Så in och läs, tänk igenom vad detta innebär för dig – med ett delat klokt och ansvarsfullt uppförande gör vi skillnad gentemot våra kunder, lokalsamhälle och vår omvärld.

Läs mer här: Enercos uppförandekod för leverantörer, Supplier Code of Conduct