Enerco

Covid-19

Information om Enercos hantering av Coronaviruset

Information om Covid-19

Inom Enerco har vi löpande följt våra myndigheters rekommendationer kring Covid-19. Från och med den 9 februari 2022 gäller följande:

  • De samhälleliga restriktionerna har tagits bort och vi rekommenderas att successivt återgå till normala rutiner igen. För oss på Enerco betyder det att våra verksamheter bereder för en trygg och stabil återgång till  våra respektive arbetsplatser.
  • Som individer kan vi alla hjälpa till att hindra ev. smittspridning genom att stanna hemma vid sjukdom eller tecken på luftvägsinfektion. Vaccination rekommenderas också som ett sätt för individen att begränsa smitta.

Mer information

Har du frågor som rör din arbetssituation och Corona kan du prata med din närmaste chef eller kontakta Enercos HR-avdelning.