Enerco

Uppförandekoder

Uppförandekoder för medarbetare och leverantörer

Uppförandekod för medarbetare

Vår egen uppförandekod gäller för alla medarbetare och beskriver hur vi på Enerco ska uppföra oss – mot varandra, våra kunder och våra leverantörer. Den har sin grund i våra gemensamma värderingar om ansvar, respekt, nytänkande och framgångsskapande och beskriver de krav vi ställer på oss själva och på vår omvärld. Med ett klokt och ansvarsfullt uppförande kan vi tillsammans göra skillnad.

Se vår uppförandekod för medarbetare på Enerco

Uppförandekod för leverantörer

Enercos uppförandekod för leverantörer beskriver de standards som alla leverantörer ska leva upp till när de jobbar med oss och ger dem riktlinjer för beslut och agerande. Dessa standards säkerställer att arbetsmiljön är säker, att medarbetare behandlas med respekt, att arbetsprocesserna är hållbara ur ett planetärt perspektiv och att alla affärer görs utifrån goda etiska principer. Med ett delat klokt och ansvarsfullt uppförande kan vi tillsammans göra skillnad gentemot slutkund, lokalsamhälle och vår omvärld.  

Uppförandekoden för leverantörer är klar inom kort och finns därefter att läsa här