Engineering och automation

Tjänster Engineering & Automation

Projektledning

En av de allra viktigaste tjänsterna för att kunna driva ett lyckat projekt är den centrala rollen projektledning. Med personalen i vår organisation kan vi erbjuda allt från den mer övergripande projektledning till en mer teknisk projektledning.

Våra tjänster består bl.a av:
·         Seniora projektledare
·         Huvudprojektledare
·         Delprojektledare
·         Tekniska projektledare

Elkonstruktion

Inom de flesta delarna i en produktionsprocess är elkonstruktionen en stor del. Vi kan utföra både små och stora uppdrag inom detta område. Våra konstruktörer har en lång erfarenhet från både Elprocad och E-plan vilket är de CAD-verktyg vi jobbar i.

Våra tjänster består bl.a av:
·         Nykonstruktioner
·         Ombyggnader
·         Revideringsarbeten

Maskinsäkerhet/CE-märkning

Vi hjälper er med allt runt maskinsäkerhetsarbetet genom hela projektet, oavsett om det gäller nya-, äldre-, ihop eller ombyggda maskiner.
Våra maskinsäkerhetsingenjörer har lång erfarenhet från fordons-, stål-, tillverknings- och läkemedelsindustrin. Vi arbetar främst med mjukvaruprogrammet CEDOC men också med kundanpassade modeller.

Våra tjänster består bl. a av:

  • Stöd i maskinsäkerhetsfrågor, ex CE-märkning
  • Riskbedömningar
  • Dokumentation
  • Utredningar

 

Mekanik konstruktion

Oavsett om du har behov av en helt ny produktionsutrustning eller har en utrustning som behöver uppdateras eller anpassas till nya produkter kan vi hjälpa till. Vi har en mångårig erfarenhet av mekanisk konstruktion inkl. pneumatik och hydraulik. Våra ingenjörsverktyg är Inventor och AutoCAD men vi har också en lång erfarenhet av CatiaV5.

Våra tjänster består bl.a av:
·         Förstudier, hjälp med underlag till kravspecifikationer
·         Konceptframtagning och designarbeten
·         Ny- och omkonstruktionsarbeten
·         Uppritning av befintlig utrustning

Mjukvaruutveckling PLC, HMI

För att kunna styra och optimera funktionerna i en produktionsutrustning används nästan uteslutande någon typ av PLC. Våra erfarna mjukvaruutvecklare har under flera år jobbat med ett flertal av de stora PLC-systemen. Det naturliga gränssnittet mellan maskin och människa är HMI. Att utforma ett HMI som är lätt att förstå är något vi lägger stor vikt vid i våra leveranser.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         Programmering av PLC-system
·         Utveckling av olika HMIér

Mjukvaruutveckling, SCADA, Högnivåspråk

Ett SCADA-system är en central del i att kunna hämta in all fakta från sina utrustningar för att kunna utvärdera och styra en hel process/fabrik. Vi är en av få guldcertifierade integratörer i Norden av det Webbaserade SCADA-systemet Ignition som breder ut sig på marknaden just nu. Databashantering och andra högnivåspråk är också något vi normalt jobbar med.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         SCADA-lösningar t.ex. Ignition och WinCC
·         Högnivå och databasutveckling.

Teknik och stödtjänster

Vi kan leverera ett antal stödtjänster inom olika områden. Beroende på vad som efterfrågas utförs dessa av olika kompetenser inom våra tjänsteområden.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         SHE-utredningar/stöd, (Säkerhet, Hälsa  och Miljö)
·         Chefsstöd
·         Utbildningsinsatser
·         Takttidsmätningar och optimeringsarbeten
·         Samordningstjänster
·         Förstudier och rapportarbeten

Automationslösningar

En av våra styrkor som företag är att kunna leverera nyckelfärdiga lösningar och anläggningar till våra slutkunder. Exempel på denna typ av utrustningar kan var monteringsstationer, pressutrustningar, hanteringsutrustningar och robotlösningar. Vi har även erfarenhet av att leverera kompletta flöden där flera olika automationslösningar konstrueras och byggs samman till ett helt flöde.

Vi har lång erfarenhet av att utföra uppgraderingar av äldre maskiner så som styrsystemsbyten, retrofit och andra anpassningar för att möta kundens nya krav på sin utrustning.

 

 

Tekniska konsulter

Vår nisch gällande tekniska konsulter är framförallt att kunna leverera spetskompetens inom de områden vi arbetar.

Vi har idag ett flertal konsulter inom bl.a  läkemedel, stål, fordon och tillverkande industrier.

Underhållsutveckling

Stora besparingar finns att hämta i välplanerade och fortlöpande underhållsaktiviteter där syftet är att öka tillförlitligheten och öka livslängden.
Vi har resurser för reservdelsberedning, standardisering och optimering av underhållsarbete. Vi kan även genomföra värdeflödesanalyser, TAK-mätning och standardisering av arbetssätt.

Våra certifierade konsulter (EFMNS) har erfarenhet av att utveckla och utforma underhållsstrategier, styra drift- och underhållsprocesser, planera och genomföra underhåll.
Vi har erfarenhet av att arbeta med samt att implementera olika underhållssystem t ex: Idus, Tekla, SAP och Maximo.

Våra resurser kan bistå med kompetens i driftsäkerhet vid upphandling av ny produktionsutrustning. Vi arbetar för att undvika oväntade underhållskostnader på de investeringar ni gör.

Vi har förståelse för kopplingen mellan resultat- och balansräkningen, produktkalkylen, investeringskalkylen samt lönsamheten fördelad över hela livscykeln.

Copyright 2016 © Enerco Group AB