Enerco

Industriell utveckling

Inom affärsområde Industriell utveckling fokuserar vi på de senaste lösningarna som utvecklar industrin som automation, digitalisering, mätning och hållbarhet. Verksamheten körs gemensamt i enheten Enerco Engineering samt i det helägda dotterbolaget DynaMate.

Enerco Engineering

Inom Enerco Engineering återfinns  ingenjörer, konstruktörer, programmerare och projektledare med uppdrag som spänner hela vägen från idé till färdig helhetslösning, med egen tillverkning och ett väl inarbetat nätverk av erfarna underleverantörer. Läs mer om Enerco Engineering här.

DynaMate

Levererar tjänster inom system och automation, produktion och underhåll samt maskinservice och mätteknik. Läs mer om DynaMates kompletta erbjudande här.

 

Tjänster