Enerco

Tjänster Engineering

Projektledning

Kompetensområdet projektledning är brett och varierat – Enercos erfarna och kompetenta projektledare är involverade i uppdrag inom en mängd olika branscher och verksamhetsområden. Oavsett uppdrag så är alla våra projektledare är duktiga på att entusiasmera, motivera och leda projektarbetet effektivt mot uppsatta mål. Ibland i långa och omfattande projekt, ibland i mindre, mer intensiva och kortsiktiga projekt.

Roller
 • Projektledare
 • Delprojektledare
 • Projektkoordinator
 • Planerare
 • Process- & metodutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Kvalitetsledning
Produktutveckling

Inom Enerco finns gedigen erfarenhet av produktutveckling och bred kompetens inom konstruktion. Vi har djupgående kunskaper inom material – såsom plast, tunnplåt, strängsprutad aluminium och formgods. Vi kombinerar vårt kunnande med personligt engagemang, kreativt nytänkande och ett brett kontaktnät.

Kvalitetssäkring

Industrin idag går allt mer mot ett agilt arbetssätt med korta, iterativa och inkrementella utvecklingscykler. Detta bidrar till ett starkt behov av att kvalitetsarbetet utvecklas i samma takt. Inom området kvalitetssäkring ser vi på Enerco till att våra kunders produkter och tjänster håller vad de lovar, samtidigt som kostnaderna hålls nere. En produkt som släpps ut på marknaden med defekter kommer snabbt att degradera företagets rykte och därmed kosta mycket pengar. Vi ser till att kvalitet genomsyrar projektet – hela vägen från start till slut. Vi kan kvalitet, på riktigt!

Roller
 • Teknisk testare
 • Provningsingenjör
 • Kravställare
 • Testledare
 • Fältkvalitetsledare
Beräkning & simulering

Idag bedrivs produktutveckling ofta i virtuella miljöer. När datormodeller och simuleringar ersätter prototyper och fysisk testning blir utvecklingscyklerna både kortare och mer kostnadseffektiva. Dessutom blir det möjligt att fånga tekniska fenomen med större precision; något som även underlättar optimeringen av en produkts funktion och livslängd. Vi på Enerco kan hjälpa ditt företag med analyser och simuleringar av mekaniska system. Vi arbetar både med metod- och produktutveckling och kan bistå med kompetens – hela vägen från konceptutveckling till optimering och verifiering. Vår målsättning att alltid ta fram kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar anpassade för ditt företags specifika behov. Genom att leverera slutsatser och rekommendationer hjälper vi dig att driva din produktutveckling framåt, oavsett om uppdraget gäller ett helhetsåtagande eller ett specifikt delmoment i utvecklingscykeln.

Vi kan bidra med exempelvis
 • CAE Management
 • Endimensionell systemmodellering
 • Hållfasthet
 • Skadetålighet
 • Strömning och dynamik (exempelvis gällande hållfasthetsberäkningar)
 • Termiska beräkningar
 • Täthetsanalyser
 • Utmattningsdimensionering
Maskinsäkerhet/CE-märkning

Vi hjälper er med allt runt maskinsäkerhetsarbetet genom hela projektet, oavsett om det gäller nya-, äldre-, ihop eller ombyggda maskiner.
Våra maskinsäkerhetsingenjörer har lång erfarenhet från fordons-, stål-, tillverknings- och läkemedelsindustrin. Vi arbetar främst med mjukvaruprogrammet CEDOC men också med kundanpassade modeller.

Våra tjänster består bl. a av:

 • Stöd i maskinsäkerhetsfrågor, ex CE-märkning
 • Riskbedömningar
 • Dokumentation
 • Utredningar

 

Mekanikkonstruktion

Enerco har vanan och resurserna att med vår agila arbetsmetod driva helhetsåtaganden i egen regi och lokaler. Detta kombinerat med flexibiliteten och fingertoppskänslan att snabbt bemanna uppdrag ute i kundens organisation, gör oss till en smidig och pålitlig partner.  Vi levererar allt från CAD-underlag till fysiska prototyper och har erfarenhet av utveckling i en mängd olika material och tillverkningsprocesser. Våra medarbetare brinner för att vara i framkant inom den tekniska utvecklingen och har kompetens inom alla större CAD- och PDM/PLM-system.

 

Roller

 • Mekanikkonstruktör
 • Konceptkonstruktör
 • Komponentansvarig
 • Uppdragsledare
 • Featureledare
 • Verifieringsledare/-ansvarig
 • Projektingenjör
 • Projektledare/koordinator
Underhållsutveckling

Stora besparingar finns att hämta i välplanerade och fortlöpande underhållsaktiviteter där syftet är att öka tillförlitligheten och öka livslängden. Inom Enerco har vi resurser för reservdelsberedning, standardisering och optimering av underhållsarbete. Vi kan även genomföra värdeflödesanalyser, TAK-mätning och standardisering av arbetssätt.

Våra certifierade konsulter (EFMNS) har erfarenhet av att utveckla och utforma underhållsstrategier, styra drift- och underhållsprocesser, planera och genomföra underhåll.
Vi har erfarenhet av att arbeta med samt att implementera olika underhållssystem t ex: Idus, Tekla, SAP och Maximo.

Våra resurser kan också bistå med kompetens i driftsäkerhet vid upphandling av ny produktionsutrustning. Vi arbetar för att undvika oväntade underhållskostnader på de investeringar ni gör. Vi har förståelse för kopplingen mellan resultat- och balansräkningen, produktkalkylen, investeringskalkylen samt lönsamheten fördelad över hela livscykeln.

Automationslösningar

En av våra styrkor som företag är att kunna leverera nyckelfärdiga lösningar och anläggningar till våra slutkunder. Exempel på denna typ av utrustningar kan var monteringsstationer, pressutrustningar, hanteringsutrustningar och robotlösningar. Vi har även erfarenhet av att leverera kompletta flöden där flera olika automationslösningar konstrueras och byggs samman till ett helt flöde.

Vi har lång erfarenhet av att utföra uppgraderingar av äldre maskiner så som styrsystemsbyten, retrofit och andra anpassningar för att möta kundens nya krav på sin utrustning.

 

 

Teknik- & stödtjänster

Vi kan leverera ett antal stödtjänster inom olika områden. Beroende på vad som efterfrågas utförs dessa av olika kompetenser inom våra tjänsteområden.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         SHE-utredningar/stöd, (Säkerhet, Hälsa  och Miljö)
·         Chefsstöd
·         Utbildningsinsatser
·         Takttidsmätningar och optimeringsarbeten
·         Samordningstjänster
·         Förstudier och rapportarbeten

Mjukvaruutveckling PLC, HMI

För att kunna styra och optimera funktionerna i en produktionsutrustning används nästan uteslutande någon typ av PLC. Våra erfarna mjukvaruutvecklare har under flera år jobbat med ett flertal av de stora PLC-systemen. Det naturliga gränssnittet mellan maskin och människa är HMI. Att utforma ett HMI som är lätt att förstå är något vi lägger stor vikt vid i våra leveranser.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         Programmering av PLC-system
·         Utveckling av olika HMIér

Mjukvaruutveckling, SCADA, högnivåspråk

Ett SCADA-system är en central del i att kunna hämta in all fakta från sina utrustningar för att kunna utvärdera och styra en hel process/fabrik. Vi är en av få guldcertifierade integratörer i Norden av det Webbaserade SCADA-systemet Ignition som breder ut sig på marknaden just nu. Databashantering och andra högnivåspråk är också något vi normalt jobbar med.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         SCADA-lösningar t.ex. Ignition och WinCC
·         Högnivå och databasutveckling.

Tekniska konsulter

Vår nisch gällande tekniska konsulter är framförallt att kunna leverera spetskompetens inom de områden vi arbetar.

Vi har idag ett flertal konsulter inom bl.a  läkemedel, stål, fordon och tillverkande industrier.

Elkonstruktion

Inom de flesta delarna i en produktionsprocess är elkonstruktionen en stor del. Vi kan utföra både små och stora uppdrag inom detta område. Våra konstruktörer har en lång erfarenhet från både Elprocad och E-plan vilket är de CAD-verktyg vi jobbar i.

Våra tjänster består bl.a av:
·         Nykonstruktioner
·         Ombyggnader
·         Revideringsarbeten

Utbildning

Inom ramarna för vår egen Enerco Academy skräddarsyr vi era utbildningar inom automation och systemutveckling efter era behov.
Vi utbildar bland annat inom följande språk och system:

 • Siemens TIA portal
 • PLC Tia Portal Safety
 • PLC ABB 800
 • PLC Mitsubishi
 • PLC Omron
 • PLC PCS7
 • PLC S5
 • PLC S7
 • Ladder
 • SCL
 • Python
 • SQL
 • HMI
 • WinCC
 •  Ignition
 • med flera

Tveka inte att höra av er till oss med er förfrågan.