Enerco

Tjänster Industriell utveckling

Automationslösningar

En av våra styrkor som företag är att kunna leverera nyckelfärdiga lösningar och anläggningar till våra slutkunder. Exempel på denna typ av utrustningar kan var monteringsstationer, pressutrustningar, hanteringsutrustningar och robotlösningar. Vi har även erfarenhet av att leverera kompletta flöden där flera olika automationslösningar konstrueras och byggs samman till ett helt flöde.

Vi har lång erfarenhet av att utföra uppgraderingar av äldre maskiner så som styrsystemsbyten, retrofit och andra anpassningar för att möta kundens nya krav på sin utrustning.

 

 

Beräkning & simulering

Idag bedrivs produktutveckling ofta i virtuella miljöer. När datormodeller och simuleringar ersätter prototyper och fysisk testning blir utvecklingscyklerna både kortare och mer kostnadseffektiva. Dessutom blir det möjligt att fånga tekniska fenomen med större precision; något som även underlättar optimeringen av en produkts funktion och livslängd. Vi på Enerco kan hjälpa ditt företag med analyser och simuleringar av mekaniska system. Vi arbetar både med metod- och produktutveckling och kan bistå med kompetens – hela vägen från konceptutveckling till optimering och verifiering. Vår målsättning att alltid ta fram kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar anpassade för ditt företags specifika behov. Genom att leverera slutsatser och rekommendationer hjälper vi dig att driva din produktutveckling framåt, oavsett om uppdraget gäller ett helhetsåtagande eller ett specifikt delmoment i utvecklingscykeln.

Vi kan bidra med exempelvis
 • CAE Management
 • Endimensionell systemmodellering
 • Hållfasthet
 • Skadetålighet
 • Strömning och dynamik (exempelvis gällande hållfasthetsberäkningar)
 • Termiska beräkningar
 • Täthetsanalyser
 • Utmattningsdimensionering
Mätteknik
Mjukvaruutveckling PLC, HMI

För att kunna styra och optimera funktionerna i en produktionsutrustning används nästan uteslutande någon typ av PLC. Våra erfarna mjukvaruutvecklare har under flera år jobbat med ett flertal av de stora PLC-systemen. Det naturliga gränssnittet mellan maskin och människa är HMI. Att utforma ett HMI som är lätt att förstå är något vi lägger stor vikt vid i våra leveranser.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         Programmering av PLC-system
·         Utveckling av olika HMIér

Mjukvaruutveckling PLC, HMI, SCADA
 • Högnivå och databasutveckling.
 • SCADA som exempel Ignition, WinCC
 • HMI, PLC, Vision

 

 

Mjukvaruutveckling, SCADA, högnivåspråk

Ett SCADA-system är en central del i att kunna hämta in all fakta från sina utrustningar för att kunna utvärdera och styra en hel process/fabrik. Vi är en av få guldcertifierade integratörer i Norden av det Webbaserade SCADA-systemet Ignition som breder ut sig på marknaden just nu. Databashantering och andra högnivåspråk är också något vi normalt jobbar med.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         SCADA-lösningar t.ex. Ignition och WinCC
·         Högnivå och databasutveckling.

Maskinsäkerhet/CE-märkning

Vi hjälper er med allt runt maskinsäkerhetsarbetet genom hela projektet, oavsett om det gäller nya-, äldre-, ihop eller ombyggda maskiner.
Våra maskinsäkerhetsingenjörer har lång erfarenhet från fordons-, stål-, tillverknings- och läkemedelsindustrin. Vi arbetar främst med mjukvaruprogrammet CEDOC men också med kundanpassade modeller.

Våra tjänster består bl. a av:

 • Stöd i maskinsäkerhetsfrågor, ex CE-märkning
 • Riskbedömningar
 • Dokumentation
 • Utredningar

 

Tekniska konsulter

Vår nisch gällande tekniska konsulter är framförallt att kunna leverera spetskompetens inom de områden vi arbetar.

Vi har idag ett flertal konsulter inom bl.a  läkemedel, stål, fordon och tillverkande industrier.

Utbildning

Inom ramarna för vår egen Enerco Academy skräddarsyr vi era utbildningar inom automation och systemutveckling efter era behov.
Vi utbildar bland annat inom följande språk och system:

 • Siemens TIA portal
 • PLC Tia Portal Safety
 • PLC ABB 800
 • PLC Mitsubishi
 • PLC Omron
 • PLC PCS7
 • PLC S5
 • PLC S7
 • Ladder
 • SCL
 • Python
 • SQL
 • HMI
 • WinCC
 •  Ignition
 • med flera

Tveka inte att höra av er till oss med er förfrågan.