Enerco

Enerco VA-Teknik

Enerco VA-Teknik (Vatten- och Avloppsteknik) har sitt säte i Hofors och är en specialiserad del av Enerco-gruppen.
Vi utför rör- och stamrenovering genom ett snabbt ingrepp med modern foderteknik. Rörinfodring utförs utan
större påverkan på fastighet-, mark- och boendemiljö. Vårt fokus är kundanpassade lösningar inom ledningsrenovering, så kallad rörinfodring med våra moderna metoder. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi tar uppdrag inom  kommersiella, industriella och privata fastigheter och boendemiljöer.

Ring oss så löser vi dina avloppsproblem! Behöver du komma i kontakt med oss klicka här

Se filmen om vårt ledningsrenoveringssystem – Sacpipe Connection System

Tjänster