Enerco

Processvatten & Värmeväxlarservice

Inom bolaget Enerco Industriservice erbjuder vi service och underhåll av processvatten- och värmeväxlarsystem. Vi projekterar, reparerar, bygger om system och erbjuder även flödesmätning och kamerainspektioner. Vi servar också vattenburna system samt säljer och distribuerar behandlingskemikalier till kunder inom processvattenindustrin.

Processvatten

Inom processvatten arbetar vi med all förekommande vattenbehandling. Vi säljer även kemikalier för processvattenindustrin, polymerer samt utför  flockningsförsök, doseringar och doserteknik. Här kan du läsa mer om Enercos processvattenverksamhet och våra tjänster.

Värmeväxlarservice

Inom värmeväxlarservice utför vi kemisk rengöring på marknadens samtliga typer och storlekar av värmeväxlare på kylsystem, pannor och kylmaskiner. Vi projekterar, reparerar och bygger om. Vi erbjuder även flödesmätning och kamerainspektioner.

Tjänster