Enerco
08
Apr

Enerco bland de 15% bästa företagen inom hållbarhet

Vi är glada att bekräfta att vårt hållbarhetsarbete ger utslag.

Genom ett utfall på silvernivå i EcoVadis årliga utvärdering bekräftar Enerco att vi befinner oss bland de topp 15% bästa företagen vad gäller vårt arbete inom ESG. Poängen reflekterar kvaliteten på vårt ledningsarbete, styrning och mognad i relation till andra utvärderade bolag under samma period.

EcoVadis bedömning baseras på 21 kriterier inom miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköpsprocesser och baseras på internationella standarder inom Corporate Sustainaiblity Reporting.

Nu satsar vi på guld och platinum genom fortsatt högt fokus och hårt arbete. Tillsammans tar vi de steg som svensk industri – och vårt klimat – behöver!

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete