Enerco

Frågor och svar

Om Enercos grafiska identitet

Frågor och svar om Enercos grafiska identitet

Med start 1 januari 2021 uppdaterar Enerco sin grafiska identitet. Här har vi samlat frågor och svar om införandet.

Vad menas med grafisk identitet?

Grafisk identitet, eller grafisk profil, är den eller de regler som beskriver användandet av ett företags eller organisations logotyp samt vilka färger och typsnitt (bokstavstilar) som ska användas i de trycksaker företaget eller organisationen producerar. Syftet med att ha en grafisk identitet är tydlighet –  genom ett likriktat utseende i trycksaker, på bilar, på arbetskläder etcetera skapas ett sammanhållet intryck och ett enhetligt ”ansikte utåt”.

Var kan jag hitta den nya logotypen och grafiska manualen?

Logotypen i olika storlekar och varianter finns att hämta här. Observera att länken endast fungerar för dig som har tillgång till Enercos interna Sharepoint. Detsamma gäller den grafiska manualen med våra samlade riktlinjer.

Var beställer jag profilprodukter, trycksaker eller arbetskläder med den nya logotypen?

Beställningsförfarandet ser ut precis som tidigare, med den skillnaden att alla beställningar efter den 1 januari 2021 görs med det nya utseendet. Känner du dig osäker, kontakta Cecilia Klang.

Varför gör Enerco den här satsningen?

Målet med en uppdaterad visuell identitet är att vi ska bli synligare för vår omvärld. Vi måste vara tydliga och igenkända i de miljöer där vi verkar och vistas i. Hittills har vi inte haft en genomarbetad grafisk manual som stöd för vår visuella kommunikation och vår logotyp har inte fungerat bra i alla sammanhang.  Genom att ta ett helhetsgrepp kring logotyp och grafisk manual blir vi synligare och vi skapar bättre förutsättningar för att jobba smart och effektivt framöver. Med hjälp av tydliga riktlinjer och mallar gör vi det enklare att kommunicera Enerco – oavsett om det är i form av en rapport, en skylt eller en presentation av vår verksamhet.

Varför kan vi inte behålla den gamla logotypen?

Den gamla logotypen hade vissa praktiska problem. Typsnittet var tunt, vilket gjorde att den syntes dåligt i små storlekar. Logotypen var också långsmal, vilket gjorde den svår att anpassa för exempelvis kvadratiska underlag. Vår ambition har varit att rätta till dessa problem och samtidigt ge logotypen en modernare känsla. Den uppdaterade logotypen har därför behållit sina grunder men fått ett kraftfullare uttryck, med ett mer robust typsnitt och en starkare orange färg. Detta för att vi ska synas bättre, även i mindre storlekar och i de ofta mörka industrimiljöer som vi vistas i.

Även vår symbol; kvadraterna som representerar samarbete och kombinationen av struktur, processmognad och snabbfotat entreprenörskap, har uppdaterats. Detta för att stärka kopplingen till samarbete och till industrin, där kättingen eller den sammanlänkande kedjan spelar en viktig roll.

Måste allt med det gamla utseendet slängas?

Nej! Med hänsyn till både ekonomi och hållbarhet införs den nya grafiska identiteten under en tvåårsperiod. Ledorden för detta införande är varsamhet och hållbarhet.  Har du till exempel fullt fungerande prylar med det gamla utseendet kvar i slutet av 2022 (vattenflaskor, muggar eller liknande) kan du med fördel skänka dessa vidare till föreningar eller andra som kan tänkas ha nytta av det.

Hur kommer de olika verksamheternas logotyper att se ut?

Med den nya logotypen har vi skapat en lösning för att enkelt kunna kommunicera de olika verksamheterna inom Enerco. Tidigare togs det fram en helt ny logotyp för varje nytt verksamhetsområde, men nu finns det en logotyp för Enerco, som kompletteras med en ”satellit” där verksamhetens namn läggs till. På så vis behåller vi Enerco som huvudavsändare, men kan fortfarande kommunicera våra specifika arbetsområden, när detta krävs och är lämpligt. Riktlinjer och exempel på detta finns i den grafiska manualen.