Enerco

Hållbarhet

För hållbara tjänster inom teknik och underhåll

Enercos hållbarhetsarbete är på riktigt

Begreppet hållbarhet används på olika sätt idag och arbetet med hållbarhetsfrågor kan variera från part till part. På Enerco har vi valt att förhålla oss till hållbarhet utifrån Förenta Nationernas formulering av globala hållbarhetsmål och vi adresserar hållbarhet ur ett brett perspektiv som på engelska förkortas ESG och rymmer tre sammanlänkade områden. Vi kan inte välja att jobba med det ena, utan att ha de andra i tankarna också.  

 • Environmental: omfattar t ex klimatförändring, biologisk mångfald, grön el och minskade utsläpp av växthusgaser. Det området kommer först av en anledning, utan en väl fungerande miljö fungerar inget annat.
 • Social: rör frågor om jämlikhet, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter
 • Governance: omfattar exempelvis regelefterlevnad, rapportering och transparens samt cirkulära affärsmodeller. 

I fokus just nu

Vi har högt ställda mål för en hållbar framtid och vi fokuserar nu på sex områden som är av vikt och intresse för vår verksamhet. De representerar en mix av områden där vi har utmaningar att lösa och områden där vi ser en möjlighet till snabb förbättring. Valet baseras på en årlig intressentanalys som lyssnar in till vad våra kunder, ägare, medarbetare och vår omvärld prioriterar och tycker är viktigt. Vissa är mer på kort sikt, andra finns inbäddade i vårt DNA. Gemensamt för samtliga områden är att de i sin tur bidrar till FNs globala hållbarhetsmål 2030 och vi blir på så sätt del av något mycket större.

Våra sex områden är:

 • Bekämpa klimatförändringarna där vi tar ansvar för att minska våra utsläpp av växthusgaser.
 • Hållbar energi där vi exempelvis jobbar med att byta drivmedel, uppgradera vår belysning och se över så alla våra lokaler värms upp av gröna lösningar.
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt där vi ex säkerställer att våra underleverantörer håller hög nivå kring arbetsrätt och förhållanden.
 • Hållbar industri och innovation där vi jobbar för att ligga i framkant med att skapa en stabil och hållbar affär som på ett positivt sätt bidrar till både vår miljö och planet samt de människor vi påverkar omkring oss.
 • Jämställdhet samt jämlikhet där vi bl.a. arbetar för inkluderande rekrytering och bemanning så vi når en representation av hur samhället runt om oss ser ut med kvinnor och män, utlandsfödda, utbildningsnivåer, åldersspridning etc.
 • Hållbar konsumtion och produktion där vi minimerar både vårt eget svinn och våra kunders, säkerställer återbruk och reparationer genom att laga snarare än att köpa nytt m.m.

För varje område har vi formulerat en långsiktig och hög ambition, vi har satt mätetal och mål för en kortare horisont samt att vi har prioriterat aktiviteter som vi jobbar med här och nu.

Vårt arbete sorteras in under tre rubriker som känns relevanta för oss och vår verksamhet, vi ska:

 • bidra till en hållbar industri och produktion
 • vara en bra arbetsgivare
 • arbeta säkert