Om Enerco

Industriservice som gör skillnad

Enerco Group AB startades i januari 2015 med en tydlig vision. Vi ville stärka konkurrenskraften inom svensk industri och vi ville göra det på vårt sätt – genom att förena storbolagens struktur och processmognad med innovativt och snabbfotat entreprenörskap.  Idag är vi närmare 500 medarbetare i koncernen och våra verksamheter finns på sju orter i Mellansverige. Tillsammans erbjuder vi våra kunder teknik- och underhållstjänster av högsta kvalitet, baserade på gedigen kompetens och lång erfarenhet från branschen.

I vårt bolag finns ett brinnande engagemang för industrikunder och en stark övertygelse att det går att göra skillnad. Målet är att tillföra en ny dimension i hur industriservicetjänster levereras.

Värdegrund

Vi har en stark värdegrund som utgör viktiga byggstenar för ett bra arbetsklimat och ett gott partnerskap med våra kunder:

  • Hållbarhet och arbetsmiljö/säkerhet – nollvision gällande olycksfall
  • Effektivitet – med fokus på aktiviteter som skapar mervärde och kundnytta
  • Ordning och reda – i såväl leverans som uppföljning och redovisning
  • Innovation – passion att driva utvecklingen framåt med full kraft
  • Samverkan – transparens, god dialog och förståelse för kundernas utmaningar
Copyright 2016 © Enerco Group AB