Enerco

Om Enerco

Industriservice som gör skillnad

Enerco Group AB startades i januari 2015 med en tydlig vision. Vi ville stärka konkurrenskraften inom svensk industri och vi ville göra det på vårt sätt – genom att förena storbolagens struktur och processmognad med innovativt och snabbfotat entreprenörskap.  Idag är vi närmare 500 medarbetare i koncernen, vi har kontor på sju orter och våra uppdrag drivs runt om i Sverige, men också utanför landets gränser. Tillsammans erbjuder vi våra kunder teknik- och underhållstjänster av högsta kvalitet, utförda av medarbetare med gedigen kompetens och lång erfarenhet från branschen.

I vårt bolag finns ett brinnande engagemang för industrikunder och en stark övertygelse om att vi kan göra skillnad. Vårt mål är att tillföra en ny dimension i hur industriservicetjänster levereras. Koncernen Enerco består av moderbolaget Enerco Group AB och sju dotterbolag.

Våra bolag kan du läsa mer om här.