Om Enerco

Industriservice som gör skillnad

Enerco Group AB är en ny aktör inom industriservice som bildades i januari 2015 som har lång samlad erfarenhet och med en kompetens på högsta nivå.
Företaget har expanderat kraftigt och består idag av ca 400 anställda som verkar inom teknik och underhållstjänster.

Vår vision är att bidra till att stärka konkurrenskraften inom svensk industri. Vi har ett brinnande engagemang för industrikunder och en stark övertygelse att det går att göra skillnad. Målet är att tillföra en ny dimension i hur industriservice tjänster levereras.

Värdegrund

Vi har en stark värdegrund som utgör viktiga byggstenar för ett gott partnerskap med våra kunder:

  • Hållbarhet och arbetsmiljö/säkerhet – nollvision gällande olycksfall
  • Effektivitet – med fokus på aktiviteter som skapar mervärde och kundnytta
  • Ordning & reda – i såväl leverans som uppföljning och redovisning
  • Innovation – passion att driva utvecklingen framåt med full kraft
  • Samverkan – transparens, god dialog och förståelse för kundernas utmaningar
Copyright 2016 © Enerco Group AB