Enerco

Industriella projekt

Spets och bredd i industriella projekt

Inom Enerco Industrial Projects arbetar vi med industriella projekt i Sverige och i de övriga nordiska länderna. Bolaget bildades hösten 2019 och har som syfte att hantera hela kedjan i större projekt; allt ifrån att utreda och projektera till att konstruera, tillverka, montera och underhålla anläggningarna.

Att jobba med omfattande industriella projekt är inget nytt för oss på Enerco. År 2018 genomförde vi ett omfattande projekt i Drammen, Norge på uppdrag av svenska Gyptech AB som resulterade i att slutkunden ökade sin produktion med 50%. Under senhösten och vintern 2019 avslutades flera ytterligare omfattande projekt där slutkunderna är stora nordiska industriföretag. För närvarande jobbar Enerco med flera stora etableringsprojekt på Ovakos industriområde i Hofors med inriktning mot grön industri i form av vätgasproduktion och grön cement. Industriella projekt driver också en omfattande funktionsleverans mot Outokumpu kring skänk- och slagggrytsvagnar.

Tack vare den bredd och spets som finns inom Enerco-koncernen får vi många förfrågningar kring större och komplexa uppdrag. Med renodlingen av industriella projekt i ett eget bolag gör vi det enkelt för dig som kund att hitta rätt väg in i Enerco, oavsett uppdragets komplexitet.

Certifikat