Enerco

Processvatten

För att kunna erbjuda bästa möjliga uppföljning och service inom området processvatten inledde Enerco Industriservice 2016 ett samarbete med Solenis Sweden AB. Solenis grundandes för mer än 100 år sedan och har under sin rika historia gått under namn som Drew, Betz Laboratories, Hercules, Stockhausen och Ashland Water. Idag är de en ledande global kemikalieleverantör med 5 200 anställda och 40 tillverkningsanläggningar, som sträcker sig över 120 länder och fem kontinenter.

Samarbetet mellan Solenis och Enerco kännetecknas av Enercos kundfokuserade lokala närvaro och support med stöd av Solenis spetskompetens inom teknik och utveckling. Genom samarbetet kan Enerco erbjuda små och mellanstora kunder bästa möjliga service samt erbjuda ett brett utbud av varor och tjänster.

Enerco erbjuder individuella lösningar för alla typer av vattensystem

 • Förbehandling spädvatten – filter, flockningsmedel och biocider
 • Kylsystem – behandling mot utfällning, korrosion och biologisk tillväxt, även kemikaliefri bekämpning av bakterier med Sonoxid enhet
 • Pannor – behandling av matarvatten, ånga och kondensat mot korrosion – och beläggningsskador
 • Värmesystem/fjärrvärme – behandling mot korrosion och beläggningsskador samt läckagesökning
 • Avloppsvatten – flockningsmedel, metallfällare och skumdämpare
 • Kemiska rengöringar – kyltorn, pannor och slutna vattenburna system
 • Doser – och styrsystem för säker behandling
 • Provtagningskylare
 • Filter

Service som utförs av våra vattenbehandlingsspecialister är bland annat:

 • Konsultation och problemlösning – oavsett om det handlar om  befintligt problem eller att förebygga och optimera för säker drift och ökad livslängd på utrustning
 • Servicebesök – med digital vattenanalys och rekommendationer
 • Legionellaprov – i framförallt kyltorn och tappvattensystem

Kundanpassade utbildningar

 • Vi erbjuder också kundanpassade utbildningar inom grundläggande vattenbehandling med syfte att ge ökad medvetenhet i det dagliga arbetet på anläggningen. Grundutbildningen är företagsanpassad och innehåller bl.a:
 • genomgång av anläggningens system, tex öppna kylsystem, hetvattensystem eller ångproducerande system – uppbyggnad och funktion
 • Spädvatten – kvalitet och förbehandling
 • Vatten som berörs på anläggningen, tex Kylvatten/ matarvatten /slutna system – förebyggande underhåll såsom vattenbehandling och utrustning
 • Analyser – vilka analyser är viktiga, tolka analyssvar, riktvärden och åtgärder vid avvikelser
 • Legionella – vad är legionella och hur förebyggs risk för utbrott

Kontakt

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta någon av våra medarbetare inom processvatten och värmeväxlarservice.

Order och beställningar: order.processvatten@enerco.se